Förflyttningar

Frågor och svar om förflyttningar

Vårdavdelningar kan göra tre typer av förflyttningar. Varje typ av förflyttning får ett eget resultat.

Samma vårdtillfälle: Denna funktion används för att göra en förflyttning i det befintliga vårdtillfället. Används när samma medicinskt ansvariga enhet ska behållas men vårdande enhet ändras.

Denna funktionen motsvarar den tidigare förflyttningsfunktionen vi hade då vi enbart kunde använda funktionen för att förflytta inom samma klinik.

Nytt vårdtillfälle: Denna funktionen ersätter den manuella hanteringen där avlämnande enhet skriver ut patienten och mottagande enhet skriver in patienten. När förflyttningen utförs så avslutas det pågående vårdtillfället automatiskt och ett nytt skapas på den mottagande enheten automatiskt.

Annat sjukhus: Används för att synliggöra att patienten förflyttas till en annan vårdgivare utanför Region Kronoberg, till exempel till sjukhus i Lund. Notera att förflyttning till annat sjukhus endast kan planeras. När utskrivningen registreras blir den planerade förflyttningen automatiskt avslutad.

Funktionen tillåter inte att remiss blir förvalt när ett vårdtillfälle startas. Ni måste aktivt välja den aktuella remissen för vårdtillfället i vyn In- och utskrivning och sedan spara. Om det inte finns någon aktuell remiss att välja i listan så kan ni skapa en ny privat vårdbegäran och ange korrekta uppgifter för remissen och vårdåtagandet.

Vårdavdelningen väljer aktuell remiss med korrekt medicinskt ansvarig enhet angiven för vårdåtagandet för vårdtillfället i vyn In- och utskrivning. Spara.

Medicinskt ansvarig enhet ändras då till den angivna medicinskt ansvariga enheten på vårdåtagandet som remissen är knuten till.

Informationen i fliken Pågående i vyn In- och utskrivning ändras inte när man gör en förflyttning inom samma vårdtillfälle. Den informationen som visas där är ursprungsinformationen om vårdtillfället. Ni följer därefter de förflyttningar som planeras och har utförts i fliken Förflyttning istället.

Senast uppdaterad: 17 januari 2023