Nova

Med Nova kan du glömma papperslappar och onödigt spring i korridoren. Med hjälp av en surfplatta i byxfickan kan du istället hålla koll på och registrera relevanta uppgifter direkt vid patientens säng.

Frågor och svar om Nova

Ni som vill komma igång med Nova skickar in ett önskemål via IT-portalen till VIS.

1. Skicka ärende i IT-portalen till VIS-supporten om önskemål att starta med Nova, Ange vilken enhet det gäller samt uppge 1 st kontaktperson och 2-4 st personer som ska bli superanvändare för Nova på enheten.   

IT-portalen, kom igång med Nova (intern länk), öppnas i nytt fönster

2. VIS gör en bedömning för att fastställa ifall Nova är aktuellt på just er enhet. När beställningen är hanterad och godkänd planerar VIS in ett konfigureringsmöte med angiven kontaktperson.

3. När ni fått ett OK att stara igång med Nova kan ni fortsätta med att lägga följande beställningar till IT supporten via IT-portalen enligt nedan instruktion utifrån de behov som finns (1 st beställning per punkt nedan):

  • Beställning på antalet plattor (funktions- eller personliga plattor)
  • Beställning av laddskåp eller lösa laddare, beroende på vilket behov man har. (samt placering av laddskåp i de fall laddskåp behövs)
  • Beställning på antalet pekskärmar om sådan behövs, dessa finns i storlekarna 43”, 55” eller 65”.
  • Beställning av inmätning/utbyggnation nät på arbetsplatsen (Wifi)

I samband med leverans av IT utrustningen kommer tekniker säkerställa på plats att den fungerar som den ska.

IT-arbetsplats och support gör sedan en bedömning/ ärende när kontroll av utrustning kan ske utifrån leverans av den beställande utrustningen.

I beställningen ska beställaren ange vilket datum/period man önskar starta med Nova på enheten samt nummer till kostnadsställe.  

IT-portal (intern länk), öppnas i nytt fönster

4. Beställaren lägger därefter en beställning till VIS-supporten för:

Utbildning av superanvändare Nova (intern länk), öppnas i nytt fönster

5. I samband med leverans av utrustning ska du som beställare kontakta fastigheter för montering av pekskärm samt laddskåp (om man har valt att ha skåp).

Hämta/ta bort certifikat

För Nova funktionsplattor ska fungera behöver du hämta ett nytt certifikat inför varje arbetspass. 

Instruktion för att hämta certifikat (intern länk), pdf, öppnas i nytt fönster

 

För att få tillgång till de utökade funktionerna i boarden till exempel hantering av aktiviteter måsta man logga in med sitt SITHS- kort i boarden.

Manual - Inloggning Nova board/Home board (intern länk)

Ur säkerhetssynpunkt är det nu extra viktigt att användarna manuellt loggar ut ur boarden för att återgå till läsläge. Det räcker med andra ord inte längre att man enbart drar ut sitt kort från kortläsaren.  

Ta bort certifikat

Du kan ha max 5 aktiva certifikat åt gången på den externa webbsidan Siths eID – mina sidor. Har du redan max antal och behöver hämta ännu ett certifikat så måste du spärra (ta bort) något av de du redan har.

Spärra/ta bort certifikat (intern länk)

I Nova visas inskrivna patienter och öppenvårdskontakter som är bokade på den vårdande enheten.

Om det visas upp patienter felaktigt i boarden under rubriken ”Inskrivna utan sängplats” måste den aktuella öppenvårdskontakten letas upp och avslutas. Detta görs enligt instruktion nedan:

  1. Logga in i plattan. Den felaktiga patienten ligger längst ned utan sängplats.
  2. Klicka upp patienten. Sammanfattningen öppnas, under Bokningsinformation visas den kontakt som är orsaken till att patienten visas. Notera datum och klockslag för kontakten.
  3. Gå in i Cosmic och sök fram den aktuella patienten. Öppna Vårdprocessöversikten och leta upp kontakten. Där visas vårdande enhet och vårdpersonal vilket är till hjälp i nästa steg. Status på kontakten är Anlänt.
  4. Öppna Besökslistan. Ställ in datum, vårdande enhet och vårdpersonal enligt uppgifterna från vårdprocessöversikten, klicka i Alla under status. Uppdatera. Kontakten visas. Ändra status till Utförd.
  5. Patienten försvinner från boarden vid nästkommande uppdatering, vilket kan göras manuellt via uppdateraikonen eller sker automatiskt var tionde minut.

Nova patienter visas felaktigt i boarden, pdf, öppnas i nytt fönster

Instruktion teknisk vårdplats

Förflyttning av patienter till HIA eller operation.

Instruktion - teknisk vårdplats

Senast uppdaterad: 21 februari 2022