Cancer

Akut leukemi

2020-01-02

|

Gäller för Medicinkliniken Ljungby

Lymfoproliferativa sjukdomar - Medicinkliniken Ljungby

2017-01-04

|

Gäller för Medicinkliniken Ljungby

MDS (myelodysplastisk syndrom)

2020-01-03

|

Gäller för Medicinkliniken Ljungby

Myelom och MGUS

2020-01-02

|

Gäller för Medicinkliniken Ljungby

Myoeloproliferativa sjukdomar

2020-01-02

|

Gäller för Medicinkliniken Ljungby

Neutropen feber - Medicinkliniken Ljungby

2017-01-04

|

Gäller för Medicinkliniken Ljungby

Autolog stamcellstransplantation - checklistor

2020-04-28

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Bisfosfonatinfusion och provtagning hos patienter med myelom

2020-06-08

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Myelom, standardiserat vårdförlopp 20 dagar

2020-06-08

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Pentacarinatinhalation, Med CLV

2020-05-12

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Aromatashämmare och bentäthet

2019-01-20

|

Gäller för Kirurgkliniken Växjö

Uppföljning efter bröstcanceroperation

2019-01-20

|

Gäller för Kirurgkliniken Växjö

Bröstpatienter utan remiss

2019-01-20

|

Gäller för Kirurgkliniken

Lungcytostatika/immunterapibehandling

2021-01-13

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Senast uppdaterad: 26 april 2019