Rörelseorgan och reumatologi

Benpackning

2019-12-11

|

Gäller för Ortopedkliniken

Blockad fascia iliaca

2020-05-25

|

Gäller för Ortopedkliniken Växjö

Höftfraktur och nya perorala antikoagulantia

2019-10-10

|

Gäller för Ortopedkliniken Ljungby

Sträckbehandling tillfällig, femurfraktur

2020-10-26

|

Gäller för Ortopedkliniken Ljungby, Akutmottagningen kirurgi Ljungby

Diskbråcksoperation, kotmarkering

2020-05-14

|

Gäller för Ortopedkliniken

Kortversion av rehabriktlinje akut rygg- och nackbesvär

2018-10-09

|

Gäller för Region Kronoberg

Kortversion av rehabriktlinje ryggmärgsskada

2019-10-14

|

Gäller för Region Kronoberg

Rehabilitering av patient med akut rygg- och nackbesvär

2017-10-18

|

Gäller för Region Kronoberg

Rehabilitering av patienter med ryggmärgsskada

2019-02-12

|

Gäller för Region Kronoberg

Aclastainfusion, rutin

2020-06-05

|

Gäller för Reumatologmottagningen Växjö

Arava® patientinformation

2020-06-05

|

Gäller för Reumatologmottagningen Växjö

Azatioprin®/Imurel® patientinformation

2020-06-05

|

Gäller för Reumatologmottagningen Växjö

Cellcept®/Mykofenolatmofetil patientinformation

2020-06-05

|

Gäller för Reumatologmottagningen Växjö

Enbrel/Benepali® patientinformation

2020-06-05

|

Gäller för Reumatologmottagningen Växjö

Humira®/Imraldi®/Amgevita®, patientinformation

2020-06-05

|

Gäller för Reumatologmottagningen Växjö

Ilomedininfusion, rutin i samband med

2020-06-05

|

Gäller för Reumatologmottagningen Växjö

Klorokinfosfat®/Plaquenil®, patientinformation

2020-06-05

|

Gäller för Reumatologmottagningen Växjö

Ledinjektioner, patientinformation

2020-06-05

|

Gäller för Reumatologmottagningen Växjö

Mabtherainfusion, rutin

2020-06-05

|

Gäller för Reumatologmottagningen Växjö

Methotrexate®/Metotab®, patientinformation

2020-06-05

|

Gäller för Reumatologmottagningen Växjö

Metoject®, patientinformation

2020-06-05

|

Gäller för Reumatologmottagningen Växjö

Orenciainfusion, rutin

2020-06-05

|

Gäller för Reumatologmottagningen Växjö

Prednisolon®, patientinformation

2020-06-05

|

Gäller för Reumatologmottagningen Växjö

Remicade/Remsima, förberedelser och kontroller vid administrering (reuma)

2020-06-05

|

Gäller för Reumatologmottagningen Växjö

Remicadebehandling - Medicinkliniken Ljungby

2017-02-15

|

Gäller för Medicinkliniken Ljungby

RoActemrainfusion, rutin

2020-06-05

|

Gäller för Reumatologmottagningen Växjö

Salazopyrin® EN/Sulfasalazin®, patientinformation

2020-06-05

|

Gäller för Reumatologmottagningen Växjö

Sandimmun Neoral®/Ciklosporin®, patientinformation

2020-06-05

|

Gäller för Reumatologmottagningen Växjö

Sendoxaninfusion, rutin

2020-06-05

|

Gäller för Reumatologmottagningen Växjö

Utsättande av antireumatiska behandlingar vid planerade operationer

2019-02-21

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Senast uppdaterad: 5 juni 2018