Rapporter

Region Kronoberg ansvarar för uppföljningen av det regionala utvecklingsarbetet. Vi följer upp målen i utvecklingsstrategin och analyserar Kronobergs utveckling.

Här samlar vi rapporter som handlar om regionens utveckling inom flera olika områden. Genom dessa kan vi följa hur regionen utvecklas i linje med målen för länet.

Inrikes flyttningar till och från Kronobergs län, pdf, öppnas i nytt fönster

I rapporten görs en övergripande analys av flyttningarna mellan Kronobergs län och övriga län i Sverige. Flyttningarna studeras över tid, efter ålder samt födelseregion.

Kulturgeografisk analys, interaktiv rapport, öppnas i nytt fönster

Syftet med den kulturgeografiska analysen är att skapa en gemensam bild av regionens rumsliga struktur i näringsgeografisk och socioekonomisk mening, som underlag för områdes- och platsspecifika utvecklingsstrategier. Därmed kan analysen också vägleda arbetet med orts- och landsbygdsutveckling, översiktsplanering samt trafik- och infrastrukturplanering.

Kompetensutvecklingen i Kronobergs län 2019, pdf, öppnas i nytt fönster

Årligen släpper Region Kronoberg en statistikrapport om kompetensförsörjningen i Kronobergs län. I dialog med sakkunniga och branschrepresentanter har Region Kronoberg gjort en uppdaterad nulägesbild av hur den regionala arbetsmarknaden ser ut inom olika utbildningsområden och vilka kompetenser som efterfrågas inom de närmaste åren.

Tillgänglighetsmodell, pdf, öppnas i nytt fönster

Beskrivning av Region Kronobergs nya tillgänglighetsmodell samt instruktioner för hur modellen kan användas i det konkreta planeringsarbetet.

Kontakt

Robin Rikardsson

Utredare

Analys och uppföljning

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470583084

Martin Hedlund

Utredare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-84 45 16

Senast uppdaterad: 6 februari 2020