Yrkeshögskola

YH Region Kronoberg är anordnare av yrkeshögskoleutbildning – en eftergymnasial utbildningsform med nära anknytning till arbetslivet.

För närvarande bedrivs följande utbildningar, som alla ska bidra till kompetensförsörjning inom vården:

  • Tandsköterska
  • Medicinsk sekreterare
  • Specialistundersköterska barn och ungdom
  • Specialistundersköterska operation, anestesi och intensivvård

Utbildningarna har tillsammans cirka 100 studerande. Avdelningen består av åtta medarbetare som arbetar med utveckling och genomförande av dessa utbildningar, i nära samarbete med berörda verksamheter.

Aktuella yrkeshögskoleutbildningar

Kontakt

Monika Caesar

Enhetschef

Utbildningsledare för medicinska sekreterare och för Psykiatrispecialiserad undersköterska/skötare/boendestödjare

Senast uppdaterad: 19 februari 2018