Kostnadsansvar läkemedel

Målet med uppdelning av läkemedelsansvar är att i regionen uppnå en ändamålsenlig, kostnadseffektiv och rationell läkemedelsanvändning.

Påverkbart kostnadsansvar ska finnas för alla läkemedel. Detta gynnar möjligheter till rationell hantering inom ansvarsområdet. Uppdelningen försöker minska risker för övervältringskostnader till annan enhet men sådan risk kan finnas vilket kan kräva justering i ansvarsfördelningen.

Denna uppdelning berör läkemedel som förskrivs på recept. Ansvar för läkemedel som rekvireras ligger på rekvirerande enhet.

Nedanstående dokument beskriver ansvarsfördelningen samt till vilken grupp de olika läkemedlen tillhör.

Senast uppdaterad: 8 november 2016