Medicinska gaser

Medicinska gaser är läkemedel. Här beskrivs hantering och användning av medicinska gaser inom Region Kronoberg.

Säkerhetsdokumentet har utarbetats av medicinska gaskommittén. Det är en riktlinje som innehåller rutiner för säkerhets- och kvalitetsarbete. Säkerhetsdokumentet är ett stöd för användare av medicinska och andra gaser inom Region Kronoberg och ger riktlinjer för hur dessa ska hanteras. 

Säkerhetsdokument Medicinsk gas Region Kronoberg 

All vårdpersonal som hanterar medicinska gaser ska genomgå teoretisk medicinsk gasutbildning.

I kompetensportalen finns ett antal kompetenskort för denna utbildning:

  • Kompetenskort för allmän kunskap om gas
  • Kompetenskort för gassäkerhet - allmän kunskap
  • Kompetenskort för allmän kunskap om gas inom hälso- och sjukvård
  • Kompetenskort om gas för hälso- och sjukvårdspersonal

De avdelningar som har tryckvakter med reservmatningsmöjligheter ska se till att personalen får regelbunden utbildning i inkoppling av flaskor.

Från 1 april är det nya avtal gällande medicinska gaser.

Flasksortiment

Samma leverantör som tidigare Linde (AGA) men några viktiga förändringar i det upphandlade sortimentet:

Conoxia (medicinsk oxygen) 2,5 L resp. 5 L stålflaska utan regulator
ersätts av:

Conoxia (medicinsk oxygen) 3 L resp 5 L lättviktsflaska med inbyggd regulator (LIV)

Vad gäller sjukhusen så ombesörjs bytet av ansvariga på fastigheter medan övriga enheter bör se över och byta till upphandlat sortiment för att få lägre hyra.

Vid frågor angående medicinska gaser, kontakta sakkunniga för medicinsk gas inom fastigheter.

Leverantör för gas på bulk: Strandmöllen

Senast uppdaterad: 16 september 2019