Medicinska gaser

Medicinska gaser är läkemedel. Här beskrivs hantering och användning av medicinska gaser inom Region Kronoberg.

Säkerhetsdokumentet har utarbetats av medicinska gaskommittén. Det är en riktlinje som innehåller rutiner för säkerhets- och kvalitetsarbete. Säkerhetsdokumentet är ett stöd för användare av medicinska och andra gaser inom Region Kronoberg och ger riktlinjer för hur dessa ska hanteras. 

Säkerhetsdokument Medicinsk gas Region Kronoberg 

Senast uppdaterad: 16 september 2019