Beställa läkemedel

Läkemedelsenheten

Läkemedelsenheten ansvarar för Region Kronobergs sjukhusapoteksfunktion och läkemedelsförsörjning till regionens enheter. Upphandlad leverantör av läkemedel är ApoEx i Kalmar.

Kontaktuppgifter:

Måndag-fredag kl 8-16

Telefon: 0470-58 79 90 (Växjö), 0372-58 55 27 (Ljungby)
Fax: 0470-58 78 40

lakemedelsenheten@kronoberg.se

Övrig tid

Bakjour (ApoEx): 0746-238671 (minicall)

Barnvaccinationsprogrammet

Vacciner som ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet beställs av barnhälsovården direkt från respektive leverantör och inte från ApoEx.  

Vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet - Adda - Fd SKL Kommentus

Information och beställningsrutiner, pdf, öppnas i nytt fönster

Influensavaccin och pneumokockvaccin

Vårdcentraler

Beställning av influensavaccin samt pneumokockvaccin säsongen 2022/2023

Enheter på sjukhusen

  • beställer båda vaccinerna från ApoEx.

Kikhostevaccin till gravida

Kikhostevaccin Triaxis beställs från Vaccinservice

  • telefon 0770-22 20 20
  • e-post till order@oriola.com. Använd ordermall-vacciner.pdf (oriola.com)

Kikhostevaccin till partner

Kikhostevaccin till partner, diTekiBooster.

Se länk under barnvaccinationsprogrammet för information om beställning

Övriga vacciner

Information och beställningsrutiner av övriga nationellt upphandlade vacciner, pdf, öppnas i nytt fönster

Läkemedelsautomater för förvaring av läkemedel finns i ett antal gemensamma förråd och avdelningar inom Region Kronoberg.

Användarlathund för att boka och hämta läkemedel i automat.

Användarlathund läkemedelsautomat, pdf, öppnas i nytt fönster

Läkemedelsservice är en tjänst som utförs av farmaceuter från Läkemedelsenheten. De flesta vårdavdelningar inom Centrallasarettet Växjö, Lasarettet Ljungby, vuxenpsykiatriska och rättspsykiatriska kliniken har läkemedelsservice.

I läkemedelsservice ingår:

  • Beställning och uppackning av läkemedel som ingår i avdelningens bassortiment. Utförs på fasta dagar, vanligtvis en gång/vecka
  • Att journalföra och kontrollräkna narkotika vid uppackning
  • Inleverans 
  • Hållbarhetskontroll (en gång /månad)
  • Regelbunden dialog med avdelningens läkemedelsansvarig/a sjuksköterska/or kring beställning, leverans och restnoteringar
  • Årlig sortimentsgenomgång och uppdatering av bassortiment 
  • Årlig inventering av läkemedel i läkemedelsförrådet

Beställning görs enligt de beställningspunkter och beställningsmängder som finns framtaget av avdelningen i samråd med läkemedelsenheten. För de läkemedel som ingår i bassortimentet är lagerplatsen uppmärkt med en streckkodsetikett som bl. a. innehåller dessa uppgifter.

Avdelningen ansvarar själva för beställning av läkemedel som inte ingår i bassortimentet samt om läkemedel i bassortimentet tar slut eller inte räcker till nästa leverans.

Om ett läkemedel är restnoterat märks lagerplatsen upp med information om restnotering och eventuell ersättningsvara.

Förteckning över de farmaceuter som beställer läkemedel till avdelningen ska finnas på avdelningen.

Vätskevagnar är speciella vagnar som innehåller infusions- och spolvätskor. Läkemedelsenheten ansvarar för hantering och farmaceutisk kontroll av vätskevagnar. Vagnarna packas och levereras ut av sjukhustransporter.

Vagnarna packas utifrån en stående beställning som är framtagen av avdelningen i samråd med läkemedelsenheten. Sortimentet revideras en gång per år. Önskas förändringar däremellan kontaktas läkemedelsenheten.

Vätskevagnar byts enligt överenskommet schema.  De enheter som har byte på anmodan kontaktar läkemedelsenheten via telefon för byte av vagn.

Akut leverans:

Vardagar 8-15.30:
Kontakta läkemedelsenheten tfn 7990 (Växjö) alternativt
5527 (Ljungby).

Övrig tid:
Växjö: 
Avdelningen hämtar själv sin vätskevagn i förrådet
Förrådet (rum K1207) ligger på plan 1. Det nås via hiss 44 som finns bredvid läkemedelsenhetens ingång (plan 2). Förrådet ligger direkt till höger utanför hissen. Förrådet är försett med kortlås och samtliga sjuksköterskor har behörighet. Signera på lista att vagn är hämtad.

Ljungby: Avdelningen hämtar själv sin vätskevagn i förrådet
Förrådet är försett med kortlås och samtliga sjuksköterskor har behörighet. Signera på lista att vagn är hämtad.

Rengöring och service av vagnar

Läkemedelsenheten ansvarar för att vagnarna rengörs regelbundet. Avdelningen ansvarar för att vid behov torka av synligt smuts och spill med handdiskmedel och vatten.

Läkemedelsenheten ansvarar för att vagnarna vid behov får erforderlig service.

Debitering

Påfyllda vätskor interndebiteras enheten.

Senast uppdaterad: 15 september 2022