Upphandlade läkemedel

Region Kronoberg upphandlar läkemedel som används på sjukhus och övriga vårdenheter. Vid beställning av läkemedel till vårdenheter är det viktigt att i första hand välja upphandlade läkemedel, då dessa ofta har ett betydligt lägre pris. Vid upphandling vägs förutom priset även medicinska och hanteringsmässiga aspekter in.

Förteckningen ”Upphandlade läkemedel i Region Kronoberg” är en sammanställning över det upphandlade sortimentet av läkemedel.
Vid beställning till vårdenhet betalas det upphandlade priset (=nettopris).

Upphandlade läkemedel i Region Kronoberg (gäller från 2022-10-01), excel, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Magnus Munge

verksamhetschef läkemedelsenheten

Senast uppdaterad: 30 september 2022