Dosdispenserade läkemedel

Dosdispenserade läkemedel är ett alternativ till den traditionella läkemedelshanteringen för personer med regelbunden och stabil grundmedicinering, som inte klarar sin läkemedelshantering själv, t.ex. på grund av fysiska och/eller psykiska hinder.

Dosdispenserade läkemedel
  • förskrivs i förskrivningsverktyget Pascal
  • har stopptid för dosförskrivning vardagar kl. 14.00
  • levereras i första hand för två veckors förbrukning (där varje dospåse innehåller de läkemedel som ska tas vid ett och samma tillfälle) 
  • kompletterande läkemedel levereras i originalförpackning
  • levereras till särskilt boende, mottagning, lokalt apotek eller apoteksombud

Till patienter med dosdispenserade läkemedel ska doser samt nyinsatta helförpackningar beställas akut från dosapoteket (Apoteket AB) senast kl 14 dagen innan hemgång från sjukhuset.
Läkemedlen levereras sedan till patientens ordinarie leveransställe.

För att täcka tiden till dess doserna levereras behöver läkemedel för minst 2 dagar iordningställas och skickas med patienten.
Mer information finns i rutinen nedan.

Rutin: Läkemedel till hemgående patient med dosdispenserade läkemedel

Nyheter

Dosdispenserade läkemedel – tillfälligt ändrade leveranstider

7 november 2022

Med anledning av kommande storhelger kommer dosapoteket (Apoteket AB) tillfälligt ändra sina stopptider och leveransdagar.

Kontakt

Maria Granborn

apotekare, läkemedelsenheten

Senast uppdaterad: 5 mars 2021