Dosdispenserade läkemedel

Dosdispenserade läkemedel är ett alternativ till den traditionella läkemedelshanteringen för personer med regelbunden och stabil grundmedicinering, som inte klarar sin läkemedelshantering själv, t.ex. på grund av fysiska och/eller psykiska hinder.

Dosdispenserade läkemedel
  • förskrivs i förskrivningsverktyget Pascal
  • har stopptid för dosförskrivning vardagar kl. 14.00
  • levereras i första hand för två veckors förbrukning (där varje dospåse innehåller de läkemedel som ska tas vid ett och samma tillfälle) 
  • kompletterande läkemedel levereras i originalförpackning
  • levereras till särskilt boende, mottagning, lokalt apotek eller apoteksombud

Region Kronoberg har sedan den 1 april 2021 Apoteket AB som upphandlad leverantör av dosdispenserade läkemedel.

Upplägg av nya patienter, förskrivningar och beställningar av läkemedel ska precis som tidigare göras via Pascal.

Efter bytet måste användare av Pascal ändra förvalt dosapotek.

Mer information om begränsningarna i Pascal och om hur förvalt dosapotek ändras, pdf, öppnas i nytt fönster

Till patienter med dosdispenserade läkemedel ska doser samt nyinsatta helförpackningar beställas akut från dosapoteket (Apoteket AB) senast kl 14 dagen innan hemgång från sjukhuset.
Läkemedlen levereras sedan till patientens ordinarie leveransställe.

För att täcka tiden till dess doserna levereras behöver läkemedel för minst 2 dagar iordningställas och skickas med patienten.
Mer information finns i rutinen nedan.

Rutin: Läkemedel till hemgående patient med dosdispenserade läkemedel

Nyheter

Dosdispenserade läkemedel - tillfälligt ändrade leveranstider

16 april 2021

Med anledning av röda dagar under maj och juni kommer dosapoteket (Apoteket AB) tillfälligt ändra sina stopptider och leveransdagar.

Kontakt

Maria Granborn

apotekare, läkemedelsenheten

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 94 69, 0767-25 96 50

Senast uppdaterad: 5 mars 2021