Restnoterade läkemedel

Information om restnoterade och avregistrerade läkemedel

Läkemedelsenheten bevakar löpande tillgängligheten för läkemedel som används såväl på recept som rekvisition. Rekommendation om alternativ tas fram i samråd med läkemedelskommittén och berörda verksamheter.

Listan är inte fullständig, men försöker täcka de rester som är av betydelse i klinisk vardag.

För information om restnoterade vacciner hänvisas till Smittskyddsenheten:

Restnoterade vacciner, Smittskydd Kronoberg, öppnas i nytt fönster

Klicka på läkemedelsnamnet i tabellen för att ta del av mer information.

Läkemedel Preliminärt tillbaka Uppdaterad
Actilyse (alteplas) inj. 2 mg v. 52, 2023

2022-07-20

Alimemazin (alimemazin) orala droppar 40 mg/ml åter tillgänglig 2022-11-18
Amimox (amoxicillin) tabl. 375 mg  v. 50, 2022 2022-09-09
Amoxicillin (amoxicillin) tabl. 500 mg v. 51, 2022 2022-11-11
Amoxicillin (amoxicillin) tabl. 750 mg begränsad tillgång 2022-12-02
Amoxicillin (amoxicillin) mixtur 100 mg/ml begränsad tillgång 2022-12-02
Amoxicillin/klavulansyra 875/125 mg tabletter begränsad tillgång 2022-11-18
Antabus (disulfiram) brustabl. 400 mg v. 14, 2023 2022-10-14
Baklofen (baklofen) tabl. 10 mg resp 25 mg begränsad tillgång 2022-11-04
Bactrim (sulfametoxazol+trimetoprim) tabl. 400 mg+80 mg v. 49, 2022 2022-12-02
Betnovat (betametasonvalerat) kräm 0,1% v. 51, 2022 2022-11-28
Bondil (alprostadil) uretralstift, 500 µg resp. 1000 µg  v. 16, 2023 2022-11-28
Canesten vaginaltablett 500 mg v. 51, 2022 2022-12-02
Cefadroxil (cefadroxil) kapsel 500 mg åter tillgänglig 2022-11-28
Ceftibuten/Isocef (ceftibuten) kapslar och oral suspension begränsad tillgång 2022-10-12
Champix (vareniklin)  tabl 0,5 mg resp. 1 mg sommaren 2023 2022-04-29
Cilaxoral (natriumpikosulfat) orala droppar 7,5 mg/ml hösten 2023 2022-09-09
Cyclogyl (cyklopentolat) ögondroppar 1% v. 52, 2022 2022-10-03
Duac (bensoylproxid+klindamycin) gel v. 50, 2022 2022-11-28
Emerade (adrenalin) injektionspenna 150 µg hösten 2023 2022-10-14
Emovat (klobutasonbutyrat) kräm 0,05%, 30g, 100 g v. 48 resp. v. 51, 2022 2022-11-18
Ergenyl Retard (valproinsyra) depottablett 500 mg v. 52, 2022 2022-11-18
Estradot (estradiol) depåplåster 37,5 µg v. 49, 2022 2022-10-21
Florinef (fludrokortison) tablett 0,1 mg v. 50, 2022 2022-12-02
Flutiform (flutikason+formoterol) 250µg+10µg/dos

v. 3, 2023

2022-11-28
Fucidin (fusidinsyra) salva, 2%, 15 g åter tillgänglig 2022-12-02
Hydrokortison (hydrokortison) tablett 20 mg, 100 st v. 7, 2023 2022-09-16
Iktorivil (klonazepam) tablett  2 mg v. 5, 2023 2022-11-04
Iktorivil (klonazepam) orala droppar 2,5 mg/ml v. 51, 2022 2022-09-28
Inolaxol (sterkuliagummi) pulver och granulat v. 51, 2022 2022-11-30
Kajos (kaliumcitrat) oral lösning 33 mg (0,85 mmol) K+/ml v. 7, 2023 2022-11-18
Kloramfenikol (kloramfenikol) salva 10 mg/g v. 49, 2022 2022-12-02
Kloramfenikol (kloramfenikol) ögondroppar 5 mg/ml (endos) åter tillgänglig 2022-12-02
Laxoberal (natriumpikosulfat) orala droppar 7,5 mg/ml v. 50, 2022 2022-12-02
Lederspan (triamcinolon) inj 20 mg/ml april 2023 2022-10-03
Levocar (levodopa+karbidopa) depåtablett 100/25 mg resp. 200/50 mg  v 52, 2022 2022-05-20
Metalyse (tenecteplas) inj. 10 000 E januari 2025 2022-11-11
Mianserin (mianserin) tabl. 30 mg v. 48, 2022 2022-10-21
Naltrexon (naltrexon) tabl. 50 mg v. 52, 2022 2022-10-14
Nezeril (oximetazolin) näsdroppar 0,25 mg/ml, 0,5 mg/ml v. 51, 2022 2022-11-28
Niferex (järn) orala droppar 30 mg/ml v. 49, 2022 2022-11-23
Normorix mite (amilorid+hydroklortiazid) tabl. 2,5/25 mg
v. 16, 2023 2022-10-21
Normorix (amilorid+hydroklortiazin) tabl. 5/50 mg v. 21, 2023 2022-11-11
Opnol (dexametason) ögondroppar, 1 mg/ml, endosbehållare 30 st v. 49, 2022 2022-11-04
Orstanorm (dihydroergotamin) tabl. 2,5 mg avregistreras 2022-11-28
Orudis Retard (ketoprofen) depåkaps. 200 mg v. 51, 2022 2022-11-23
Ozempic (semaglutid) inj.penna 0,25 resp 0,5 mg v. 49, 2022 resp. v. 1, 2023 2022-11-28
Paraflex (klorzoxazon) tabl. 250 mg v. 49, 2022 2022-11-23
Pilokarpin (pilokarpin) ögondroppar 2% och 4% åter tillgänglig 2022-11-18
Postafen (meklozin) tabl. 10 mg begränsad tillgång 2022-11-18
Prednisolon (prednisolon) tabl. 2,5 mg v. 50, 2022 2022-12-02
Prednisolon (prednisolon) tabl. 10 mg v. 4, 2023 2022-11-28
Primolut-Nor (noretisteron) tabl. 5 mg v. 49, 2022 2022-11-28
Primperan (metoklopramid) tabl. 10 mg v. 49, 2023 2022-08-26
Provera (medroxiprogesteron) tabl. 10 mg, 100 st åter tillgänglig 2022-12-02
Salmeterol/Flutikason Cipla inhalationsspray 25µg+125µg/dos v. 51, 2022 2022-11-18
Simbrinza (brinzolamid+brimonidin) ögondroppar 10+2 mg/ml åter tillgänglig 2022-11-28
Tambocor Retard (flekainid) depåkaps. 100 mg v. 3, 2023 2022-10-12
Tavegyl (klemastin) tabl. 1 mg v. 50, 2022 2022-10-21
Temesta (lorazepam) tabl. 1 mg v. 48, 2022 2022-11-28
Tenutex (disulfiram+bensylbensoat) kutan emulsion v. 2, 2023 2022-11-04

 

Vid frågor kontakta Läkemedelsenheten, tel 0470-587990, lakemedelsenheten@kronoberg.se

Aktuell information om restnoterade läkemedel hos Läkemedelsverket

Läkemedelsverket - restnoterade läkemedel, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 2 december 2022