Läkemedel och läkemedelsnära produkter i kommunal vård

Information om beställning av läkemedel, läkemedelsnära produkter och medicinsk gas inom kommunal hälso- och sjukvård.

Rekommenderade läkemedel 2022

Rekommenderade läkemedel kommunal hälso- och sjukvård 2022 innehåller:

  • Generellt direktiv om läkemedelsbehandling i kommunal hälso- och sjukvård
  • Riktlinje om läkemedelsförråd i kommunal hälso- och sjukvård
  • Läkemedelssortiment i kommunala basförråd 2022
  • Akutask – innehåll och behandlingsanvisning (finns också som beställningsbart särtryck)
  • Information om läkemedelsnära produkter, diabetes- och sårbehandling

Rekommenderade läkemedel kommunal hälso- och sjukvård 2022

Aktuell leveransinformation

2022-05-04

  • Stesolid Novum inj 5 mg/ml är avregistrerat och det finns endast licensalternativ tillgängliga . Beställningar till kommunala läkemedelsförråd kommer tills vidare inte att expedieras utan hänvisas till användning av det som är lämpligt av Buccolam (midazolam) oralt, Diazepam/Stesolid rektalt alternativt Midazolam inj. intramuskulärt.
  • Stesolid Rektal Prefill rektallösning 10 mg, restnoterat på oviss tid. Ersätts av Diazepam Desitin rektallösning 10 mg. Observera att hanteringen inte är densamma, så läs bipacksedeln före användning!
  • Ättiksyra kutan lösning  5 mg/ml, restnoterat på oviss tid. Som ersättning rekommenderas indränkta kompresser med Prontosan i 15 min på sårbädd, noggrann rengöring av sår och sårkant, både grov och fin debridering vid behov, noggrann sköljning av såret efter det för att få bort alla rester av bakterier. Om möjligt, lufta såret en stund i samband med omläggning, ca 15 min. Antiseptiska och hydrofoba förband kan användas såsom Iodosorb (endast i sårbädd, ej sårkant), Aquacel AG + eller Sorbact. Täta omläggningar tills infektionen lagt sig.
  • Optichamber med mask (strl L), spacer, restnoterad på oviss tid. Ersätts av Optichamber utan mask.

Restnoterade läkemedel, öppnas i nytt fönster

Läkemedelsnära produkter

Sterila och osterila produkter som är godkända som läkemedelsnära produkter finns att beställa via e-handel. 
Information om beställningar, leveransvillkor, fakturering mm finns i rutinen. Där finns även information om beställning av produkter som inte finns med i e-handel, så kallade specialprodukter. 
Alla kommunens beställare ska  känna till beställningsrutinerna innan första beställning. 

Rutin läkemedelsnära produkter, pdf, öppnas i nyt fönster

Kontaktuppgifter Beställningsservice
Måndag-fredag kl. 8-16

Telefon: 0470-58 63 30, välj knappval för Beställningsservice

e-post: Det här är en e-postadress

 

Medicinsk gas

Syrgas i kommunalt basförråd

Syrgas är ett läkemedel som ska finnas i att tillgå i samtliga kommuner. MAS ansvarar för hur syrgasen fördelas inom kommunen på ett lämpligt antal basförråd utifrån kommunens storlek och geografi. MAS ansvarar för att samtliga enheter känner till hur och var syrgas ska hämtas.

Beställning och leverans 

CONOXIA (Medicinsk oxygen) 3 respektive 10 liter med inbyggd regulator (LIV)  finns att beställa till basförrådet. Leverantör är Linde Gas.

Beställning görs via Ekonomiportalen. Stopptid för beställning är kl. 11.00 dag före leverans. 

Vid beställning ange kundnummer i godsmärkning.

Leveransdagar

Se förteckning i länkad fil.

Kundnummer och leveransdagar kommunala basförråd, pdf, öppnas i nytt fönster

Upphämtning 

Upphämtning av flaskor bokas i samband med beställning (ange i godsmärkning)

Beställningsrutin under covid-19-pandemin

Normal rutin för syrgasbeställning under corona-utbrottet, pdf, öppnas i nytt fönster

190904: Information om namnbyte

Under hösten 2019 kommer gasflaskor med Medicinsk Oxygen AGA att byta namn till CONOXIA.
Under en övergångsperiod kommer parallellt att levereras flaskor med de gamla etiketterna och de gamla namnen, men innehållet är detsamma.

Sortimentet i de kommunala basförråden är uppdaterat enligt nedan.

CONOXIA®*) LIV Maxi 3 L, artikelnummer 112116
CONOXIA®*) LIV Maxi 10 L, artikelnummer 117515

*) tidigare Medicinsk Oxygen AGA

Mer information:

Information, namnbyte Medicinsk Oxygen AGA, öppnas i nytt fönster

Bruksanvisning: Medicinsk oxygen LIV (Linde Intergrated Valve) system

MEDICINSK OXYGEN AGA - LIV, pdf, öppnas i nytt fönster

Kontaktuppgifter Läkemedelsenheten
Måndag-fredag kl. 8-16

Telefon: 0470-58 79 90
e-post: Det här är en e-postadress 

Senast uppdaterad: 4 maj 2022