Läkemedel och läkemedelsnära produkter i kommunal vård

Information om beställning av läkemedel, läkemedelsnära produkter och medicinsk gas inom kommunal hälso- och sjukvård.

Information med anledning av Covid-19

Syrgas

Normal rutin för syrgasbeställning under corona-utbrottet, pdf, öppnas i nytt fönster

Hantering av syrgas från extraförråd, pdf, öppnas i nytt fönster

Kommunala läkemedelsförråd

I samråd med kommunernas MAS:ar och primärvårdens chefläkare har ett utökat läkemedelssortiment för kommunernas behov i samband med coronautbrottet tagits fram. Detta utökade sortiment lagerhålls i ett förråd per kommun. 

Från och med 1 februari 2021 kan Ventoline Evohaler, Brianyl inj samt andningsbehållare+mask beställas till samtliga förråd.

Förteckning över förråd/innehåll utökat sortiment, pdf, öppnas i nytt fönster

Rekommenderade läkemedel i kommunal vård 2021, med aktuellt förrådssortiment, pdf, öppnas i nytt fönster

Vid frågor kontakta Läkemedelsenheten 0470-58 79 90.

Aktuell leveransinformation

2021-01-26

  • Stesolid Novum inj 5 mg/ml är restnoterat på oviss tid. Det är just nu stor brist på diazepam för injektion och tillgången på såväl godkänt läkemedel som licensalternativ är osäker fram till juni 2021. Användningen behöver därför begränsas till minsta möjliga nivå och där det är möjligt bör andra alternativ väljas.  Beställningar till kommunala läkemedelsförråd kommer tills vidare inte att expedieras utan hänvisas till användning av det som är lämpligt av Buccolam(midazolam) oralt, Diazepam/Stesolid rektalt alternativt Midazolam inj. intramuskulärt.
  • Stesolid Rektal Prefill rektallösning 10 mg, restnoterat ytterligare en tid. Ersätts av Diazepam Desitin rektallösning 10 mg. Observera att hanteringen inte är densamma, så läs bipacksedeln före användning!

Läkemedelsnära produkter

Sterila och osterila produkter som är godkända som läkemedelsnära produkter finns att beställa via e-handel. 
Information om beställningar, leveransvillkor, fakturering mm finns i rutinen. Där finns även information om beställning av produkter som inte finns med i e-handel, så kallade specialprodukter. 
Alla kommunens beställare ska  känna till beställningsrutinerna innan första beställning. 

Rutin läkemedelsnära produkter, pdf, öppnas i nyt fönster

Kontaktuppgifter Beställningsservice
Måndag-fredag kl. 8-16

Telefon: 0470-58 63 30, välj knappval för Beställningsservice

e-post: Det här är en e-postadress

 

Medicinsk gas

Syrgas i kommunalt basförråd

Syrgas är ett läkemedel som ska finnas i att tillgå i samtliga kommuner. MAS ansvarar för hur syrgasen fördelas inom kommunen på ett lämpligt antal basförråd utifrån kommunens storlek och geografi. MAS ansvarar för att samtliga enheter känner till hur och var syrgas ska hämtas.

Beställning och leverans 

CONOXIA (Medicinsk oxygen) 3 respektive 10 liter med inbyggd regulator (LIV)  finns att beställa till basförrådet. Leverantör är Linde Gas.

Beställning görs via Ekonomiportalen. Stopptid för beställning är kl. 11.00 dag före leverans. 

Vid beställning ange kundnummer i godsmärkning.

Leveransdagar

Se förteckning i länkad fil.

Kundnummer och leveransdagar kommunala basförråd, pdf, öppnas i nytt fönster

Upphämtning 

Upphämtning av flaskor bokas i samband med beställning (ange i godsmärkning)

190904: Information om namnbyte

Under hösten 2019 kommer gasflaskor med Medicinsk Oxygen AGA att byta namn till CONOXIA.
Under en övergångsperiod kommer parallellt att levereras flaskor med de gamla etiketterna och de gamla namnen, men innehållet är detsamma.

Sortimentet i de kommunala basförråden är uppdaterat enligt nedan.

CONOXIA®*) LIV Maxi 3 L, artikelnummer 112116
CONOXIA®*) LIV Maxi 10 L, artikelnummer 117515

*) tidigare Medicinsk Oxygen AGA

Mer information:

Information, namnbyte Medicinsk Oxygen AGA, öppnas i nytt fönster

Bruksanvisning: Medicinsk oxygen LIV (Linde Intergrated Valve) system

MEDICINSK OXYGEN AGA - LIV, pdf, öppnas i nytt fönster

Kontaktuppgifter Läkemedelsenheten
Måndag-fredag kl. 8-16

Telefon: 0470-58 79 90
e-post: Det här är en e-postadress 

Senast uppdaterad: 26 januari 2021