Läkemedel och läkemedelsnära produkter i kommunal vård

Information om beställning av läkemedel, läkemedelsnära produkter och medicinsk gas inom kommunal hälso- och sjukvård.

Information med anledning av Covid-19

I samråd med kommunernas MAS:ar och primärvårdens chefläkare har ett utökat läkemedelssortiment för kommunernas behov i samband med coronautbrottet tagits fram. Detta utökade sortiment lagerhålls i ett förråd per kommun.

Förteckning över förråd/innehåll utökat sortiment, pdf

Vid frågor kontakta Läkemedelsenheten 0470-58 79 90.

Syrgas

Normal rutin för syrgasbeställning under corona-utbrottet, pdf

Hantering av syrgas från extraförråd, pdf

 

Aktuell leveransinformation

2020-06-26

  • Stesolid Novum inj 5 mg/ml är restnoterat på oviss tid. Licenspreparat Diazepam Hameln inj 10 mg in 2 ml (5 mg/ml) ersätter och är nu tillgängligt för leverans.
  • Stesolid Rektal Prefill rektallösning 10 mg, restnoterat till september. Ersätts av Diazepam Desitin rektallösning 10 mg. Observera att hanteringen inte är densamma, så läs bipacksedeln före användning!
  • Heminevrin kapslar 300 mg, restnoterat till mitten av augusti. En begränsad mängd finns tillgänglig, kontakta Läkemedelsenheten vid akut behov. Heminevrin oral lösning 5 mg/ml finns också tillgänglig.

Läkemedelsnära produkter

Sterila och osterila produkter som är godkända som läkemedelsnära produkter finns att beställa via e-handel. 
Information om beställningar, leveransvillkor, fakturering mm finns i rutinen. Där finns även information om beställning av produkter som inte finns med i e-handel, så kallade specialprodukter. 
Alla kommunens beställare ska  känna till beställningsrutinerna innan första beställning. 

Rutin läkemedelsnära produkter, pdf, öppnas i nyt fönster

Kontaktuppgifter Beställningsservice
Måndag-fredag kl. 8-16

Telefon: 0470-58 63 30, välj knappval för Beställningsservice

e-post: Det här är en e-postadress

 

Medicinsk gas

Syrgas i kommunalt basförråd

Syrgas är ett läkemedel som ska finnas i att tillgå i samtliga kommuner. MAS ansvarar för hur syrgasen fördelas inom kommunen på ett lämpligt antal basförråd utifrån kommunens storlek och geografi. MAS ansvarar för att samtliga enheter känner till hur och var syrgas ska hämtas.

190904 Information om namnbyte:

Under hösten 2019 kommer gasflaskor med Medicinsk Oxygen AGA att byta namn till CONOXIA. Läs mer under fliken instruktioner

Beställning och leverans 

CONOXIA (Medicinsk oxygen) 3 respektive 10 liter med inbyggd regulator (LIV)  finns att beställa till basförrådet. Leverantör är AGA.

Beställning görs via Ekonomiportalen. Stopptid för beställning är kl. 11.00 dag före leverans . 

Vid beställning ange kundnummer i godsmärkning.

Leveransdagar

Ljungby lasarett med omnejd -  tisdagar

Växjö lasarett med omnejd - tisdagar och torsdagar

Upphämtning 

Upphämtning av flaskor bokas i samband med beställning (ange i godsmärkning)

Kundnummer (AGA)  kommunala basförråd, pdf, öppnas i nytt fönster

190904: Information om namnbyte

Under hösten 2019 kommer gasflaskor med Medicinsk Oxygen AGA att byta namn till CONOXIA.
Under en övergångsperiod kommer parallellt att levereras flaskor med de gamla etiketterna och de gamla namnen, men innehållet är detsamma.

Sortimentet i de kommunala basförråden är uppdaterat enligt nedan.

CONOXIA®*) LIV Maxi 3 L, artikelnummer 112116
CONOXIA®*) LIV Maxi 10 L, artikelnummer 117515

*) tidigare Medicinsk Oxygen AGA

Mer information:

Information, namnbyte Medicinsk Oxygen AGA, öppnas i nytt fönster

Bruksanvisning: Medicinsk oxygen LIV (Linde Intergrated Valve) system

MEDICINSK OXYGEN AGA - LIV, pdf, öppnas i nytt fönster

Kontaktuppgifter Läkemedelsenheten
Måndag-fredag kl. 8-16

Telefon: 0470-58 79 90
e-post: Det här är en e-postadress 

Senast uppdaterad: 26 juni 2020