Läkemedel och läkemedelsnära produkter i kommunal vård

Information om beställning av läkemedel, läkemedelsnära produkter och medicinsk gas inom kommunal hälso- och sjukvård.

Rekommenderade läkemedel 2022

Rekommenderade läkemedel kommunal hälso- och sjukvård 2022 innehåller:

  • Generellt direktiv om läkemedelsbehandling i kommunal hälso- och sjukvård
  • Riktlinje om läkemedelsförråd i kommunal hälso- och sjukvård
  • Läkemedelssortiment i kommunala basförråd 2022
  • Akutask – innehåll och behandlingsanvisning (finns också som beställningsbart särtryck)
  • Information om läkemedelsnära produkter, diabetes- och sårbehandling

Rekommenderade läkemedel kommunal hälso- och sjukvård 2022

Aktuell leveransinformation

2022-11-29

Förändringar i läkemedelssortiment i de kommunala basförråden bl.a. på grund av restnoteringar:

Läkemedel Ersätts av Kommentar
Amoxicillin 500 mg, tablett - Restnoterad. Kontakta läkemedelsenheten vid behov
Cilaxoral orala droppar Laxoberal orala droppar Långvarig restnotering
Emovat kräm - Restnoterad. Kontakta läkemedelsenheten vid behov
Nystatin 100 000 E/ml mixtur Nystimex 100 000 E/ml mixtur Restnoterad. Nystimex ska förvaras i kylskåp
OxyNorm 5 mg kapsel, 28 st OxyNorm 5 mg kapsel 14 och 98 st Restnotering av 28 st. Möjlighet att beställa den förpackningsstorlek som är mest lämplig.
Postafen 25 mg tablett, 100 st Postafen 25 mg tablett, 10 st Långvarig restnotering
Stesolid Novum 5 mg/ml injektion, 5x2 ml - Har utgått
Stesolid prefill 5 mg/ml rektallösning, 5x2 ml Diazepam Desitin 10 mg rektallösning  Har utgått

 

Restnoterade läkemedel, öppnas i nytt fönster

 

Läkemedelsnära produkter

Sterila och osterila produkter som är godkända som läkemedelsnära produkter finns att beställa via e-handel. Information om beställningar, leveransvillkor, fakturering mm finns i rutinen. Där finns även information om beställning av produkter som inte finns med i e-handel, så kallade specialprodukter. Alla kommunens beställare ska känna till beställningsrutinerna innan första beställning. 

Rutin läkemedelsnära produkter, pdf, öppnas i nyt fönster

Kontaktuppgifter Beställningsservice
Måndag-fredag kl. 8-16

Telefon: 0470-58 63 30, välj knappval för Beställningsservice

e-post: bestallningsservice@kronoberg.se

 

Medicinsk gas

Syrgas i kommunalt basförråd

Syrgas är ett läkemedel som ska finnas i att tillgå i samtliga kommuner. MAS ansvarar för hur syrgasen fördelas inom kommunen på ett lämpligt antal basförråd utifrån kommunens storlek och geografi. MAS ansvarar för att samtliga enheter känner till hur och var syrgas ska hämtas.

Beställning och leverans 

CONOXIA (Medicinsk oxygen) 3 respektive 10 liter med inbyggd regulator (LIV)  finns att beställa till basförrådet. Leverantör är Linde Gas.

Beställning görs via Ekonomiportalen. Stopptid för beställning är kl. 11.00 dag före leverans. 

Vid beställning ange kundnummer i godsmärkning.

Leveransdagar

Se förteckning i länkad fil.

Kundnummer och leveransdagar kommunala basförråd, pdf, öppnas i nytt fönster

Upphämtning 

Upphämtning av flaskor bokas i samband med beställning (ange i godsmärkning)

Beställningsrutin under covid-19-pandemin

Normal rutin för syrgasbeställning under corona-utbrottet, pdf, öppnas i nytt fönster

190904: Information om namnbyte

Under hösten 2019 kommer gasflaskor med Medicinsk Oxygen AGA att byta namn till CONOXIA.
Under en övergångsperiod kommer parallellt att levereras flaskor med de gamla etiketterna och de gamla namnen, men innehållet är detsamma.

Sortimentet i de kommunala basförråden är uppdaterat enligt nedan.

CONOXIA®*) LIV Maxi 3 L, artikelnummer 112116
CONOXIA®*) LIV Maxi 10 L, artikelnummer 117515

*) tidigare Medicinsk Oxygen AGA

Mer information:

Information, namnbyte Medicinsk Oxygen AGA, öppnas i nytt fönster

Bruksanvisning: Medicinsk oxygen LIV (Linde Intergrated Valve) system

MEDICINSK OXYGEN AGA - LIV, pdf, öppnas i nytt fönster

Kontaktuppgifter Läkemedelsenheten
Måndag-fredag kl. 8-16

Telefon: 0470-58 79 90
e-post: lakemedelsenheten@kronoberg.se

Senast uppdaterad: 29 november 2022