Infektioner

Stramas nationella behandlingsrekommendationer för sjukhus och primärvård (Strama Nationell)

De nationella rekommendationerna gäller för Region Kronoberg. Lokala medicinska riktlinjer (se under rubrikerna nedan) tas fram där det  behövs lokala förtydliganden eller för tillstånd som saknas i de nationella behandlingsrekommendationerna.

Antibiotikaprofylax vid gynekologiska operationer

2017-06-22

|

Gäller för Region Kronoberg

Antibiotikaprofylax vid kirurgi

2019-06-10

|

Gäller för Region Kronoberg

Antibiotikaprofylax vid ortopedisk kirurgi

2018-09-24

|

Gäller för Region Kronoberg

Antibiotikaprofylax vid urologiska ingrepp

2020-03-26

|

Gäller för Region Kronoberg

Meningit, akut bakteriell

2019-06-24

|

Gäller för Region Kronoberg

HIV-test

2017-06-27

|

Gäller för Region Kronoberg

Malaria

2019-01-30

|

Gäller för Region Kronoberg

Tuberkulosvård i Kronobergs län

2017-03-15

|

Gäller för Region Kronoberg

Cystit hos barn

2017-06-22

|

Gäller för Region Kronoberg

Misstänkt pyelonefrit hos barn <12>

2017-04-11

|

Gäller för Region Kronoberg

Pyelonefrit hos barn

2017-06-29

|

Gäller för Region Kronoberg

Senast uppdaterad: 23 juni 2020