Fysisk aktivitet

Region Kronoberg arbetar aktivt för att skapa ökade förutsättningar för ökad fysisk aktivitet och minskat stillasittande.

Vi människor är skapade för att röra på oss. Viktiga organ som hjärta, lungor, muskler, leder och nerver mår väl av och är byggda för fysisk aktivitet. Regelbunden motion har säkerställd positiv effekt vid ett antal olika sjukdomstillstånd som exempelvis diabetes, hjärt-kärl sjukdom, tjocktarmscancer och depression.

Den som är regelbundet fysiskt aktiv halverar risken för diabetes eller hjärtkärlsjukdom. För den som rör sig sammanlagt 30 minuter så gott som dagligen med en intensitet, som motsvarar rask promenad, förlängs livet med 4-5 år. Den som kommer upp i 60 minuter per dag lever i genomsnitt 7-8 år längre än den som är inaktiv och vinner dessutom ytterligare 4-5 år av full hälsa.

FaR, pdf, öppnas i nytt fönster

Till dig som skriver FaR, pdf, öppnas i nytt fönster

FaR Småland, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 18 mars 2019