Styrning och ledning

De strategiska och övergripande besluten i Barnens bästa gäller! i Kronoberg tas av Region Kronoberg och Kronobergs kommuner. Arbetet leds av en styrgrupp med chefer från hälso- sjukvården, skolan, socialtjänsten och polisen.

Styrgruppens medlemmar

Anders Elingfors, ordförande, AU, Växjö kommun, förvaltningschef Utbildningsförvaltningen

Therese Linnér, vice ordförande AU, Lessebo kommun, utbildningschef

Per Sandberg, AU, Växjö kommun, förvaltningschef, Arbete och välfärd

Magnus Frithiof , AU, Region Kronoberg, programchef för nära vård

Patrik Grimmesjö, Tingsryds kommun, bildningschef

Cristina Haraldsson, Region Kronoberg, verksamhetschef Kompetens och lärande

Annie-Lie Jarhult, Uppvidinge kommun, socialchef

Roger Johansson, Älmhults kommun, utbildningschef

Nils-Göran Jonasson, Ljungby kommun, utbildningschef

Annika Magnerot, Region Kronoberg, verksamhetschef Folkhälsa och social utveckling

Roger O Nilsson, Region Kronoberg, hälso- och sjukvårdsdirektör

Hanna Svensson, Region Kronoberg, chef för primärvård, psykiatri och rehab

Marit Persson, Alvesta kommun, utbildningschef

Johan Rutgersmark, Markaryds kommun, socialchef

Rachel Törnell, Markaryds kommun, skolchef

Åsa Karlsson, Region Kronoberg, kommunikationsstrateg

Hans Sjöberg, Polismyndigheten

Handlingsplan

I april 2020 antog styrgruppen Handlingsplan för Barnens bästa gäller! i Kronoberg 2019-2023. Handlingsplanen består av två delar. En del som i ord beskriver processen och en del med tidsatta aktiviteter. 

Handlingsplan, pdf, öppnas i nytt fönster

Årsrapport 2020, pdf, öppnas i nytt fönster

Den regionala samverkans- och stödstrukturen är en viktig förutsättning för det länsgemensamma arbetet. Strukturen och dess aktörer har bidragit till ett tillitsbaserat samarbete som möjliggör gränsöverskridande och samordnande uppdrag.

 

Senast uppdaterad: 1 november 2022