Historik

Det här har hänt i Barnens bästa! i Kronoberg hitintills.

2021

 • Styrgruppen beslutar om vilken verksamhet som har barnensbästa-ansvaret och fastställer praxismodell och Kronobarnsmodell

2020

 • Tester genomförs i Region Kronoberg och länets kommuner

2019

 • Arbetsgrupper i regionens åtta kommuner med utgångspunkt från befintliga samverkansgrupper och hälso- och sjukvården. Grupperna ska jobba med Praxismodellen och ”Välfärdshjulet”. För att kunna samhandla mellan olika professioner är det grundläggande att vi har ett gemensamt språk och tolkar på samma sätt. Det är viktigt även för brukarna som kommer att involveras i arbetet.
 • Ansökan Connected Children, beviljas oktober 2019

2018

 • Ledningsgruppen arbetar fram en gemensam handlingsplan och tidplan för vidare arbete som kommuner och Region Kronoberg fattar beslut om
 • Nulägesanalys: Hur arbetar vi idag och hur ser myndighetsgränserna ut?
 • Beslut om länsgemensam organisering för barnens bästa och tidiga insatser i 17 politiska organ
 • Gemensam processledning för att ta arbetet vidare, två processledare anställs
 • Länsgemensam ansökan görs till det nationella uppdraget Tidiga samordnade insatser, TSI, ansökan beviljas i juni
 • Forskningsansökan görs till Kampradstiftelsen i oktober 2018, beviljas april 2019

2017

 • Ledningsgruppen besöker Skottland
 • Konferens med besök från Skottland i Kronoberg med över 500 deltagare
 • Överenskommelse med SKL om medverkan i Nordic 0-24

2016

 • Verksamhetsplan 2016-2019 - uppdrag regional utvecklingsnämnd

2015

 • Uppdrag till Tvärgrupp barn, pågick fram till oktober 2018 och start av Barnens bästa gäller!
 • Workshop samverkan psykisk hälsa

2014

 • Förslag från två tvärgrupper om utredningsuppdrag för utvecklad samverkan

2010

 • Plattform för regional samverkans- och stödstruktur

Senast uppdaterad: 21 februari 2022