Barnens bästa gäller! i Kronoberg

Kronobergs kommuner och Region Kronoberg utvecklar arbetsformer och samarbete med varandra för barnens bästa. 2017 fattades beslut i 17 politiska organ för att driva ett gemensamt arbete för tidiga och samordnade insatser för barnens bästa. Detta är unikt i Sverige. Arbetet heter: Barnens bästa gäller! i Kronoberg.

Tillsammans skapar vi en trygg och säker uppväxt för VARJE barn genom främjande, tidiga och samordnade insatser. Målet är att utgå från barnets behov och inte hur myndigheterna är organiserade. Arbetet har inspirerats av Skottlands arbete ”Getting It Right For Every Child” (GIRFEC).

Parterna ska komma fram till gemensamma modeller/arbetssätt kring barn och unga. Arbetet leds av en styrgrupp med chefer från hälso- sjukvården, skolan, socialtjänsten och polisen. 

Nyheter

Forskarseminarium

18 september 2020

Inbjudan

Reviderad handlingsplan

10 september 2020

Vid styrgruppens senast möte 200904 reviderades handlingsplanen för Barnens bästa gäller! i Kronoberg.

Nyhetsbrev september 2020

9 september 2020

Nyhetsbrev, september 2020, pdf, öppnas i nytt fönster

Bilden saknar en alternativtext.

Kontakt

Erika Lagergren

Processledare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 77 53

Gunnel Gustafsson

Processledare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 74 86

Lars Uddbäck

Utvecklingsledare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470583008

Senast uppdaterad: 24 september 2020