Barnens bästa gäller! i Kronoberg

Kronobergs kommuner och Region Kronoberg utvecklar arbetsformer och samarbete med varandra för barnens bästa. 2017 fattades beslut i 17 politiska organ för att driva ett gemensamt arbete för tidiga och samordnade insatser för barnens bästa. Detta är unikt i Sverige. Arbetet heter: Barnens bästa gäller! i Kronoberg.

Barnens bästa gäller bildTillsammans skapar vi en trygg och säker uppväxt för VARJE barn genom främjande, tidiga och samordnade insatser. Målet är att utgå från barnets behov och inte hur myndigheterna är organiserade. Arbetet har inspirerats av Skottlands arbete ”Getting It Right For Every Child” (GIRFEC).

Parterna ska komma fram till gemensamma modeller/arbetssätt kring barn och unga. Arbetet leds av en styrgrupp med chefer från hälso- sjukvården, skolan, socialtjänsten och polisen. 

Handlingsplan, antagen april 2020

Mötesanteckningar från styrgruppen

Nyhetsbrev för Barnens bästa gäller! i Kronoberg

Vill du komma i kontakt med processledare eller prenumerera på nyhetsbrevet? Hör av dig via e-post:

E-post till Barnens bästa gäller - i Kronoberg

Fakta om Skottlandsmodellen

Kronoberg har inspirerats av Skottlands arbete ”Getting It Right For Every Child” (GIRFEC). För barn och deras familjer har GIRFEC lett till ett bättre, enklare och mer förutsägbart stöd, tidigare insatser, stöd till fler barn, färre placerade barn, minskad ungdomskriminalitet, att det socioekonomiska utbildningsgapet minskar och att färre barn röker, använder alkohol och droger. GIRFEC är gemensamt framtagna modeller och arbetssätt som bygger på kunskap om vad som på bästa sätt bidrar till barns lärande och utveckling. Modellerna och arbetssätten tillämpas av bl.a. hälso- och sjukvården, idéburna organisationer, polisen, skolan och socialtjänsten.

Kontakt

Erika Lagergren

Processledare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 77 53

Gunnel Gustafsson

Processledare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 31 39

Lars Uddbäck

Utvecklingsledare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470583008

Senast uppdaterad: 15 april 2020