Barnens bästa gäller! i Kronoberg

Kronobergs kommuner och Region Kronoberg utvecklar arbetsformer och samarbete med varandra för barnens bästa. 2017 fattades beslut i 17 politiska organ för att driva ett gemensamt arbete för tidiga och samordnade insatser för barnens bästa. Detta är unikt i Sverige. Arbetet heter: Barnens bästa gäller! i Kronoberg.

Tillsammans skapar vi en trygg och säker uppväxt för VARJE barn genom främjande, tidiga och samordnade insatser. Målet är att utgå från barnets behov och inte hur myndigheterna är organiserade. Arbetet har inspirerats av Skottlands arbete ”Getting It Right For Every Child” (GIRFEC).

Parterna ska komma fram till gemensamma modeller/arbetssätt kring barn och unga. Arbetet leds av en styrgrupp med chefer från hälso- sjukvården, skolan, socialtjänsten och polisen. 

Nyheter

Filmade presentationer om processen och testerna

16 februari 2021

Nu finns filmade presentationer om processen som kan användas i verksamheter och arbetsgrupper. Filmerna är ett komplement till övriga presentationer, workshops och utbildningar som genomförs.

Uppmärksamhetsveckan Spela Roll närmar sig!

25 januari 2021

Spela Roll uppmärksammar barn i familjer där någon vuxen dricker för mycket. 2021 äger veckan rum den 8-14 februari.

Alla barn har rätt till hälsosam mat och rörelse

2 december 2020

Som en del i Barnens Bästa gäller i Kronoberg finns samtalsstöd med tillhörande kunskapsstöd, patientmaterial och utbildning, som vänder sig till dig som möter barn, unga och deras vårdnadshavare i di...

Kontakt

Erika Lagergren

Processledare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 77 53

Lars Uddbäck

Utvecklingsledare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 08

Senast uppdaterad: 24 september 2020