Patientsäkerhetsråd

Patientsäkerhetsrådet hanterar frågor om patientsäkerhet på en strategisk nivå. Rådet har bred representation i Region Kronobergs verksamheter och arbetar på uppdrag av hälso- och sjukvårdsledningen. Rådet leds av utvecklingsdirektören

Prioriterade områden 2021

  • Förbättrad diagnostisk säkerhet
  • Kommunikation/dokumentation
  • Läkemedel 
  • Patientsäkerhetskultur 
  • Vårdrelaterade infektioner
  • Vårdprevention (ex trycksår)
  • Struktur och kultur för att sprida lärdomar inom organisationen

Agneta Karlsson, säkerhetschef

Ann-Sofie Karlsson, avdelningschef, rättspsyk

Charlotta Brunner, chefläkare psykiatri, adjungerande

Christian Möller, chefsläkare rättspsyk, adjungerande

Gull-Britt Fogelberg, utvecklingsstrateg Tandvård

Gunilla Östgaard, medicinskt ansvarig och chefläkare Primär vård och Rehab

Ingeborg Franzén, utvcklingsdirektör, ordförande

Johan Karlsson, objektsägare Cosmic

Karin Fransson, person med vårderfarenhet

Katarina Siwertsson, verksamhetschef Växjöhälsan, representerar vårdvalet

Lena Yngvesson, verksamhetsutvecklare Sjukhusvård

Linus Ottosson, person med vårderfarenhet

Magnus Frithiof, projektansvarig Nära vård 

Magnus Ekstedt, avdelningschef KTC

Ola Hjert, chefläkare sjukhusvård

Peter Kidron, chefläkare sjukhusvård 

Pär Lindgren, regional chefläkare 

Sandra Stern , enhetschef Uppföljning, utdata och rapporter 

Susanna Lundvall,  hygiensjuksköterska 

Solveig Svensson, utvecklingschef

Stephan Quittenbaum, Medicinska kommittén

Therese Rosén, sekreterare

Zandra Anivike, patientsäkerhetsstrateg

Åsa Svensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Älmhults kommun

Senast uppdaterad: 15 mars 2021