Patientsäkerhetsråd

Patientsäkerhetsrådet hanterar frågor om patientsäkerhet på en strategisk nivå. Rådet har bred representation i Region Kronobergs verksamheter och arbetar på uppdrag av hälso- och sjukvårdsledningen. Rådets leds av regional chefläkare.

 • Agneta Karlsson, säkerhetschef
 • Ann-Sofie Karlsson, avdelningschef, rättspsyk
 • Norbert Nemet chefläkare specialistpsykiatrin barn unga och vuxna, adjungerande
 • Carina Elmqvist, Forskningschef  FoUU
 • Charlotta Karlsson läkare Vårdhygien
 • Christian Möller chefsläkare rättspsykiatriska regionkliniken, adjungerande
 • Charlotte Widh, person med vårderfarenhet
 • Janeth Lindblad, Klinikchef Tandvård
 • Gunilla Eriksson, Verksamhetschef Achima Care Vislanda
 • Gunilla Östgaard, medicinskt ansvarig och chefläkare Primär vård och Rehab
 • Johan Karlsson, objektsägare Cambio Cosmic
 • Karin Fransson, person med vårderfarenhet
 • Lena Yngvesson, verksamhetsutvecklare Sjukhusvård
 • Lotta Sjölin, Kliniskt träningscenter- KTC
 • Magnus Frithiof, projektansvarig Nära vård, adjungerande
 • Ola Hjert, chefläkare sjukhusvård
 • Peter Kidron, chefläkare sjukhusvård 
 • Pär Lindgren, regional chefläkare och ordförande
 • Sandra Stern , enhetschef Uppföljning och Kvalitet
 • Olle Bergström, Medicinska kommittén
 • Ulrika Sandberg Verksamhetschef MFT
 • Zandra Anivike, patientsäkerhetsstrateg
 • Åsa Svensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Älmhults kommun

Senast uppdaterad: 13 juni 2022