Chefläkare

Chefläkaren arbetar övergripande med att utveckla patientsäkerhet och kvalitet, hantera klagomål och Lex Maria-anmälningar. Det är chefläkaren som ansvarar för att anmäla händelser som medfört en allvarlig vårdskada eller hade kunnat göra det.

Pär Lindgren

Regional chefläkare

Arbetar som regionansvarig chefläkare. Arbetsuppgifterna innefattar: Huvudansvar för det regionövergripande patientsäkerhetsarbetet Stödfunktion och internkontroll i patientsäkerhetsfrågor Analysleda...

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 83 04, 0709-84 46 09

Peter Kidron

Chefläkare för sjukhusen

Arbetar deltid som chefläkare och i övrigt som överläkare inom radiologi och nuklearmedicin. Arbetsuppgifterna innefattar: Stödfunktion och internkontroll i patientsäkerhetsfrågor Analysledare/deltag...

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 75 79

Ola Hjert

Chefläkare för sjukhusen

Arbetar deltid som chefläkare och i övrigt som överläkare inom kirurgi. Arbetsuppgifterna innefattar: Stödfunktion och internkontroll i patientsäkerhetsfrågor Analysledare/deltagare händelseanalyser...

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0372-58 52 35

Charlotta Brunner

Chefläkare för psykiatrin

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 87 71, 0709-67 31 67

Christian Möller

Chefläkare för rättspsykiatrin

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 68 14, 0709-84 44 78

Gunilla Östgaard

Chefläkare för primärvården

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 82 80, 0720-83 18 89

Senast uppdaterad: 4 november 2020