Chefläkare

Chefläkaren arbetar övergripande med att utveckla patientsäkerhet och kvalitet, hantera klagomål och Lex Maria-anmälningar. Det är chefläkaren som ansvarar för att anmäla händelser som medfört en allvarlig vårdskada eller hade kunnat göra det.

Pär Lindgren

Regional chefläkare

Arbetar som regionansvarig chefläkare.  Arbetsuppgifterna innefattar: Huvudansvar för det regionövergripande patientsäkerhetsarbetet Stödfunktion och internkontroll i patientsäkerhetsfrågor Analysleda...

Peter Kidron

Chefläkare för sjukhusen

Arbetar deltid som chefläkare och i övrigt som överläkare inom radiologi och nuklearmedicin. Arbetsuppgifterna innefattar: Stödfunktion och internkontroll i patientsäkerhetsfrågor Analysledare/deltaga...

Ola Hjert

Chefläkare för sjukhusen

Arbetar deltid som chefläkare och i övrigt som överläkare inom kirurgi. Arbetsuppgifterna innefattar: Stödfunktion och internkontroll i patientsäkerhetsfrågor Analysledare/deltagare händelseanalyser T...

Norbert Nemet

Chefläkare Specialistpsykiatrin barn unga och vuxna

  • Telefon: 0470-58 62 02, 0767-20 79 06

Christian Möller

Chefläkare för rättspsykiatrin

Gunilla Östgaard

Chefläkare för primärvården

Senast uppdaterad: 4 april 2022