Arbetsutskott AU

Arbetsutskottet förbereder inkomna frågor rörande patientsäkerhet och beslutar vilka som ska lyftas på patientsäkerhetsråd eller vidarebefordras direkt till Hälso och sjukvårdens ledningsgrupp Arbetsutskottet har även möjlighet att fatta beslut direkt i vissa frågor


Alla medarbetare och patienter/anhöriga har möjlighet att mejla in frågor till Arbetsutskottet. 

www.patientsakerhet@kronoberg..se

Det går också bra att ta direkt kontakt med regionens patientsäkerhetsstrateg: Organisation patientsäkerhet

Senast uppdaterad: 10 juni 2022