Rekommendation äldre

Vid läkemedelsbehandling av äldre finns många faktorer att ta hänsyn till. Både vad gäller patientens förmåga och funktion, men även läkemedlens egenskaper i form av biverkningsprofil, metabolism och utsöndring.

Sedan flera år har vi i Region Kronoberg valt att hänvisa till gemensamma behandlingsrekommendationer för de mest sjuka och sköra äldre. De har sitt ursprung i Uppsala-Örebroregionen men tas numera fram i samarbete mellan ännu fler av Sveriges regioner. Region Kronoberg har, genom Medicinsk grupp Äldre, varit delaktig i arbetet med den senaste upplagan.

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre 2022-2023, pdf, öppnas i nytt fönster

Bakgrundsmaterial Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre 2022-2023, pdf, öppnas i nytt fönster

För att beställa ett eller flera tryckta exemplar av rekommendationerna kontakta:

anna.falk@kronoberg.se

Senast uppdaterad: 10 juni 2022