Rekommendation barn

Rekommenderade läkemedel för barn 2022 är en del av läkemedelskommitténs rekommendationer för användning av läkemedel i Region Kronoberg.

Många läkemedel är inte utprovade i åldersgruppen barn, vilket kan medföra osäkerhet vid val av läkemedel och dosering. Målet med listan är att uppnå en större trygghet och säkerhet vid läkemedelsbehandling av barn.

Rekommendationerna gäller i första hand läkemedelsbehandling av vanliga barnåkommor inom öppenvården.

Allergi

Hud

Infektion

Mage-tarm

Obstruktiva lungsjukdomar

Psykiatri

Smärta

Urologi

Ögon

Öron

Senast uppdaterad: 19 januari 2022