Rekommendation barn

Rekommenderade läkemedel 2021 är en sammanställning över läkemedelskommitténs rekommendationer för val av läkemedel i Region Kronoberg. Rekommendationerna är rådgivande och bör i normalfallet följas om inte skäl för undantag finns. De rör framförallt basläkemedel och är grupperade efter terapiområde.

Senast uppdaterad: 22 februari 2021