Rekommendation vuxna

Rekommenderade läkemedel 2022 för vuxna är en sammanställning över läkemedelskommitténs rekommendationer för val av läkemedel i Region Kronoberg.

Rekommendationerna är rådgivande och bör i normalfallet följas om inte skäl för undantag finns. De är grupperade efter terapiområde. För varje indikation tas oftast endast ett preparat med av flera likvärdiga alternativ.

Allergi

Anemier

Diabetes

Graviditet

Gynekologi

Hjärta, kärl

Hormoner, Vitamin D

Hud

Infektion

Mage, tarm

Munhåla

Neurologi, stroke

Obesitas

Obstruktiva lungsjukdomar

Palliativ vård i livets slutskede

Psykiatri

Rörelseorganen

Smärta

Tobaksavvänjning

Urologi, inkontinens

Ögon

Öron, näsa, hals

Senast uppdaterad: 9 februari 2022