Gynekologi, graviditet och förlossning

Amning, handlingsplan

2020-04-08

|

Gäller för Kvinnokliniken

BB-rond-vårdrutin

2021-01-21

|

Gäller för BB-avdelning 8

Bröstkomplikationer

2020-11-02

|

Gäller för Kvinnokliniken

Hot och våld avd 8 och FamiljeBB

2021-01-26

|

Gäller för BB-avdelning 8

Kroppsläge för nyfödda under vårdtid på BB

2021-07-21

|

Gäller för Region Kronoberg

Nyfödda barns överflyttning till Familje-BB

2019-09-18

|

Gäller för Region Kronoberg

Riskbedömning BB

2021-06-04

|

Gäller för Kvinnokliniken Växjö

Rubellavaccination post partum

2021-01-26

|

Gäller för BB-avdelning 8

Sectio, smärtbehandling

2020-12-17

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Aktiv förlossning

2017-05-10

|

Gäller för Kvinnokliniken förlossning och slutenvårdsenhet

Akut kejsarsnitt larmrutiner och prioriteringar

2020-08-13

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Ambulanstransport, behov av barnmorska

2020-08-13

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Amnioinfusion

2020-03-30

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Atoni

2020-08-13

|

Gäller för Kvinnokliniken förlossning och slutenvårdsenhet

Bakri kateter- ballongtamponad

2020-03-30

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

CTG registrering under förlossning

2020-08-13

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Droppbehandlingar

2020-08-19

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Eklampsi behandling

2020-08-13

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Förlossning vid tvillinggraviditet

2020-08-13

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

GBS-profylax i samband med förlossning

2020-09-09

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Handläggning av diabetes och graviditet under förlossning

2021-04-01

|

Gäller för Region Kronoberg

Hänvisa patient

2020-12-17

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Induktion

2020-11-02

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Intrauterin fosterdöd > v22+0

2017-05-17

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

KAD vid obstetrisk kirurgi

2020-04-08

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Kontroll av använt material postoperativt/efter suturering

2021-03-22

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Laktat vid förlossning

2019-12-17

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Larmrutin vid stor obstetrisk blödning

2019-08-14

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Latensfas

2017-05-10

|

Gäller för Kvinnokliniken

Läkemedelsordinationer, generella barnmorskor

2020-12-14

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Magnesiumbehandling före v 32+0

2020-02-10

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Navelsträngs pH

2017-06-05

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Nepresolbehandling

2021-09-08

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Normal förlossning

2017-10-09

|

Gäller för Kvinnokliniken

Oxytocin för värkstimulering vid värksvaghet

2017-06-05

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Placentalösning, manuell

2017-06-05

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Primär vattenavgång >graviditetsvecka 37

2021-09-08

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Progesteron och prematur förlossning

2017-07-07

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Pudendusblockad

2021-01-13

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Riskbedömning av patienter på förlossningen

2021-06-04

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Sectio, elektivt arbetsrutin

2017-09-30

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Sectio, planerat

2017-05-17

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Sectio, urakut och akut

2018-04-30

|

Gäller för Kvinnokliniken förlossning och slutenvårdsenhet

Sectio, uteruskontraherande medel

2017-07-07

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Sectio, vårdplats efter akut sectio

2018-04-30

|

Gäller för Kvinnokliniken förlossning och slutenvårdsenhet

Sfinkterruptur

2021-01-13

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Skulderdystoci

2020-11-05

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Sätesändläge

2020-09-09

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Tokolys

2020-09-09

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Traumatisk händelse för patient eller personal

2017-05-17

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Urinretention postpartum

2020-09-09

|

Gäller för Kvinnokliniken

Vasa Praeviatest

2021-03-22

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Vattenavgångstest- Amnisure

2017-05-17

|

Gäller för Kvinnokliniken

Överflyttning av nyförlösta till FamiljeBB

2017-07-07

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Övervakning efter sectio

2020-08-19

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Övervakning efter sectio i spinal som kompletterats med fentanyl

2020-08-19

|

Gäller för Kvinnokliniken förlossning och slutenvårdsenhet

Buktappning på avdelningen

2021-06-04

|

Gäller för Kvinnokliniken

Extrauterin gravidtet, methotraxate

2017-05-22

|

Gäller för Kvinnokliniken

Gyn rond

2019-08-14

|

Gäller för Gynavdelning 8

Hyperemesis, Graviditetsillamående

2019-11-21

|

Gäller för Kvinnokliniken

Inskrivning inför operation

2020-09-09

|

Gäller för Kvinnokliniken

Läkemedel vid hemgång för cancerpatienter

2021-11-15

|

Gäller för Kvinnokliniken Växjö

Läkemedel vid palliativ vård

2019-08-28

|

Gäller för Kvinnokliniken

Läkemedelsordinationer, generella

2021-06-04

|

Gäller för Kvinnokliniken Växjö

Operation med patient i benstöd

2019-10-23

|

Gäller för Kvinnokliniken

Residualurinkontroll postoperativt

2021-03-22

|

Gäller för Kvinnokliniken

Sexuella övergrepp

2020-01-02

|

Gäller för Kvinnokliniken

Smärtbehandling vid gynekologisk operation i slutenvården

2021-04-23

|

Gäller för Kvinnokliniken

Spårsäkringsprover

2021-03-22

|

Gäller för Kvinnokliniken

Trombosprofylax vid gynekologiska operationer

2020-03-27

|

Gäller för Kvinnokliniken

Vasopressin

2019-03-05

|

Gäller för Kvinnokliniken

Öppen Retur för cancerpatienter

2021-09-08

|

Gäller för Kvinnokliniken, Kvinnokliniken Växjö

Abort

2019-08-14

|

Gäller för Kvinnokliniken

Amenorré, primär

2020-12-17

|

Gäller för Kvinnokliniken

Amenorre, sekundär

2020-09-09

|

Gäller för Kvinnokliniken

Blodgruppering/bastest inför operation

2021-02-22

|

Gäller för Kvinnokliniken Växjö

Blödningsrubbning - Anovulatorisk blödning

2020-12-14

|

Gäller för Kvinnokliniken

Blödningsrubbning - Mellanblödning i fertil ålder

2020-12-17

|

Gäller för Kvinnokliniken

Blödningsrubbning - Postmenopausal blödning

2020-12-14

|

Gäller för Kvinnokliniken

Blödningsrubbning - Pre/Perimenopausal blödning

2020-12-17

|

Gäller för Kvinnokliniken

Blödningsrubbning - Rikliga menstruationer

2020-12-17

|

Gäller för Kvinnokliniken

Blödningsrubbning - Vid antikonception

2020-12-17

|

Gäller för Kvinnokliniken

Endometrios

2021-06-04

|

Gäller för Kvinnokliniken Växjö

Ferinject- järnbehandling iv

2020-02-24

|

Gäller för Kvinnokliniken

Framfall, konservativ behandling

2019-10-23

|

Gäller för Kvinnokliniken

GCK kontroll och cervixpolyp

2020-04-08

|

Gäller för Kvinnokliniken

GCK- avvikande cytologisvar

2020-02-10

|

Gäller för Kvinnokliniken

Gynekologiskt cellprov, avvikande provsvar dysplasibarnmorska

2020-03-27

|

Gäller för Kvinnokliniken

Gynekologiskt cellprov, avvikande provsvar läkare

2019-10-02

|

Gäller för Kvinnokliniken

Hematuri

2021-06-04

|

Gäller för Kvinnokliniken

Infertilitetsutredning

2020-08-19

|

Gäller för Kvinnokliniken

Klamydia

2020-06-01

|

Gäller för Kvinnokliniken

Kondylom

2021-02-22

|

Gäller för Kvinnokliniken

Könsstympade kvinnor-omhändertagande

2020-12-17

|

Gäller för Kvinnokliniken

Lichen sclerosus- behandlingsschema

2019-10-17

|

Gäller för Kvinnokliniken

Läkarbesök abortpatienter lathund

2019-10-23

|

Gäller för Kvinnokliniken

Menopausal hormonbehandling (MHT)

2020-10-02

|

Gäller för Kvinnokliniken

Missfall - utredning vid upprepade

2020-12-17

|

Gäller för Kvinnokliniken

Missfall och uteblivet missfall

2019-11-08

|

Gäller för Kvinnokliniken

Mola hydatidosa (druvbörd)

2017-08-04

|

Gäller för Kvinnokliniken

Mycoplasma genitalium

2020-06-01

|

Gäller för Kvinnokliniken

Ovarialcystor

2020-07-20

P-hCG uppföljning

2019-10-17

|

Gäller för Kvinnokliniken

Pitressin, användning

2020-08-19

|

Gäller för Kvinnokliniken

Preimplantatorisk genetisk diagnostik PGD, vårdrutin

2020-08-13

|

Gäller för Kvinnokliniken

Prover på akutpatienter

2019-10-23

|

Gäller för Kvinnokliniken

Samlagssmärta

2019-12-02

Samlagssmärta

2021-10-19

Sterilisering av män

2017-05-25

|

Gäller för Kvinnokliniken

Sterilisering kvinna

2020-03-27

|

Gäller för Kvinnokliniken

Urininkontinens, utredning och behandling

2019-10-17

|

Gäller för Kvinnokliniken

Venofer järninfusion

2020-02-24

|

Gäller för Kvinnokliniken

Återbesök till KK

2018-04-30

|

Gäller för Kvinnokliniken

Överstimulering

2020-06-01

|

Gäller för Kvinnokliniken

Alkoholförebyggande arbete under graviditet

2020-04-08

|

Gäller för Kvinnokliniken

Allergirisk, handlingsplan

2018-04-30

|

Gäller för Kvinnokliniken

Amning- handlingsplan

2017-09-16

|

Gäller för Kvinnokliniken

Anemi och profylaktisk järntillförsel

2020-01-10

|

Gäller för Kvinnokliniken

Anti-D profylax

2020-06-01

|

Gäller för Kvinnokliniken

AOM,MVC och förlossning, fördelning

2019-08-14

|

Gäller för Kvinnokliniken

Aurora- förlossningsrädda kvinnor

2017-05-22

|

Gäller för Kvinnokliniken

Bäckenmätning

2017-05-25

|

Gäller för Kvinnokliniken

Covid-19 och mödravård (barnmorskemottagning)

2020-05-14

|

Gäller för Region Kronoberg

Efterkontroll

2021-01-20

|

Gäller för Kvinnokliniken

Epilepsi och graviditet

2017-11-30

|

Gäller för Kvinnokliniken

FaR, fysisk aktivitet på recept

2017-09-16

|

Gäller för Kvinnokliniken

Fetal RhD-screening

2018-09-11

|

Gäller för Kvinnokliniken

Foglossning

2017-11-30

|

Gäller för Kvinnokliniken

Graviditet med tidigare senabort eller prematurbörd

2017-11-22

|

Gäller för Kvinnokliniken

Graviditet med äggdonation

2017-09-16

|

Gäller för Kvinnokliniken

Graviditet och BMI

2021-06-04

|

Gäller för Kvinnokliniken

Graviditetsdiabetes och OGTT

2020-11-04

|

Gäller för Kvinnokliniken

Graviditetsnästäppa

2020-04-08

|

Gäller för Kvinnokliniken

Hepatit A, C, D, E, och G

2017-11-22

|

Gäller för Kvinnokliniken Växjö

Hepatit B och graviditet

2018-02-28

|

Gäller för Kvinnokliniken

Hepatos och graviditet

2018-02-28

|

Gäller för Kvinnokliniken

Herpes och graviditet

2017-05-25

|

Gäller för Kvinnokliniken

HIV-positiv och graviditet

2017-05-25

|

Gäller för Kvinnokliniken

Hyperemesis, Graviditetsillamående

2017-09-16

|

Gäller för Kvinnokliniken

Hypertoni och preeklamsi- riskfaktorer vid graviditet

2018-04-30

|

Gäller för Kvinnokliniken Växjö

Information till gravida under rådande Covid-19-pandemi

2021-06-04

|

Gäller för Region Kronoberg

Informationsöverföring, pågående graviditet

2020-01-10

|

Gäller för Kvinnokliniken

Interrimsriktlinje för gravida som uppnår v 41+0 eller mer

2021-04-06

|

Gäller för Kvinnokliniken

Karpaltunnelsyndrom (CTS) vid graviditet

2020-04-08

|

Gäller för Kvinnokliniken

Könsstympade kvinnor, omhändertagande

2018-01-03

|

Gäller för Kvinnokliniken

Medicinskt och Psykoscialt bas-program

2021-10-05

|

Gäller för Kvinnokliniken

Minskade fosterrörelser

2020-02-10

|

Gäller för Kvinnokliniken

Mödrahälsovård, riktlinjer för arbete inom BMM

2020-10-02

|

Gäller för Kvinnokliniken

Preeklampsi och hypertoni under graviditet

2018-02-28

|

Gäller för Kvinnokliniken Växjö

Progesteron och prematur förlossning

2017-09-16

|

Gäller för Kvinnokliniken

Proteinuri och graviditet

2017-09-16

|

Gäller för Kvinnokliniken

Riskbruk av alkohol under graviditet

2018-02-28

|

Gäller för Kvinnokliniken

Riskfaktorer för hypertoni och preeklampsi vid graviditet

2020-10-02

|

Gäller för Kvinnokliniken

Sectio, planerat

2018-02-28

|

Gäller för Kvinnokliniken

SF-mätning

2017-09-16

|

Gäller för Kvinnokliniken

Sjukskrivning av gravida kvinnor riktlinje

2017-11-30

|

Gäller för Kvinnokliniken

Sjukskrivning och ledighetsförmåner under graviditet

2018-02-28

|

Gäller för Kvinnokliniken

SLE- och APS-syndrom

2018-04-30

|

Gäller för Kvinnokliniken

TBC och graviditet

2018-02-28

|

Gäller för Kvinnokliniken

Tobaksförebyggande arbete

2020-03-30

|

Gäller för Kvinnokliniken, Hälso- och sjukvårdsnämnd, Gemensam somatisk vård

Trombosprofylax under graviditet,förlossning och puerperium

2020-11-04

|

Gäller för Kvinnokliniken

Trombosprofylax vid Covid -19 i samband med graviditet

2021-02-01

|

Gäller för Region Kronoberg

Tvillinggraviditet

2018-10-24

|

Gäller för Kvinnokliniken Växjö

Tyreoideasjukdomar

2018-08-31

|

Gäller för Kvinnokliniken

Urinvägsinfektion under graviditet

2020-03-30

|

Gäller för Kvinnokliniken

Vattkoppor i samband med graviditet

2018-02-28

|

Gäller för Kvinnokliniken

Våld i nära relationer

2017-09-16

|

Gäller för Kvinnokliniken

Bemötande av ungdomar <15år

2018-04-30

|

Gäller för Kvinnokliniken

Dysmenorré

2020-02-24

|

Gäller för Region Kronoberg

Gestagena samt ickehormonella preventivmedelsmetoder

2021-02-10

|

Gäller för Region Kronoberg

Gonorre

2018-02-28

|

Gäller för Kvinnokliniken

Klamydia, central smittspårning

2018-04-30

|

Gäller för Kvinnokliniken

Preventivmedel

2018-01-03

|

Gäller för Kvinnokliniken

Amniocentes och komplikationer

2018-02-28

|

Gäller för Kvinnokliniken

Amniondränage vid polyhydamnios

2018-04-30

|

Gäller för Kvinnokliniken Växjö

Datering av graviditet

2021-06-04

|

Gäller för Kvinnokliniken

Fosterdiagnostik

2018-08-31

|

Gäller för Kvinnokliniken

Fostermissbildning

2018-04-30

|

Gäller för Kvinnokliniken Växjö

Fostervattenmängd

2017-05-25

|

Gäller för Kvinnokliniken

Handlingsplan vid upptäckt missbildning/IUFD

2018-04-30

|

Gäller för Kvinnokliniken Växjö

Handläggning efter KUB och invasiv provtagning

2021-06-04

|

Gäller för Kvinnokliniken Växjö

Placenta och navelsträng

2018-08-31

|

Gäller för Kvinnokliniken

Telemedicin

2018-04-30

|

Gäller för Kvinnokliniken Växjö

Ultraljud och fostrets hjärta

2018-04-30

|

Gäller för Kvinnokliniken Växjö

Ultraljud på gravida som inte gjort RUL

2021-06-04

|

Gäller för Kvinnokliniken

Ultraljud, uppföljning av checklista

2021-06-04

|

Gäller för Kvinnokliniken

Ultraljudsfynd av vidgat njurbäcken hos foster

2021-04-23

|

Gäller för Region Kronoberg

Senast uppdaterad: 29 april 2020