Kanslienheten

Kanslienheten ansvarar för stödet till Region Kronobergs politiska organ. Enheten ansvarar även för diarium, arkiv, bidragshantering och juridiskt stöd.

Kontakt

Anders Pettersson

Enhetschef kansliavdelningen

  • E-post: Det här är en e-postadress

Senast uppdaterad: 11 augusti 2020