Kanslienheten

Kanslienheten ansvarar för stödet till Region Kronobergs politiska organ. Enheten ansvarar även för diarium, arkiv, bidragshantering och juridiskt stöd.

Kontakt

Lisa Åberg

Enhetschef kanslienheten

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-76 37 38

Senast uppdaterad: 22 april 2021