Levnadsvanetestet

Våra levnadsvanor har stor betydelse för vår hälsa. Hur vi äter, dricker och rör oss spelar roll för hur vi mår fysiskt och psykiskt. Intag av alkohol, tobak, hur vi sover på natten och hur vi kan hantera stress påverkar kroppen både på kort och på lång sikt.

Att förändra sina levnadsvanor kan vara svårt och det kan behövas stöd för att nå en bestående förändring. Detta kan vårdcentralen eller Primärvårdens hälsoenhet hjälpa till med.

Ett första steg för att få insikt i sina levnadsvanor kan vara att göra ett levnadsvanetest. Ett antal frågor fylls i och därefter ges en kort personlig återkoppling omgående. Testet är anonymt och tar bara några minuter att göra.

Testet omfattar områdena matvanor, fysisk aktivitet, alkohol, tobak, sömn, stress, mental hälsa och livsstilsprofil.

Testet kan användas för privat bruk men kan även vara en del i ett hälsosamtal i patientmötet att hänvisa till.

 Levnadsvanetestet, öppnas i nytt fönster

Fråga om alkoholvanor

Tolkningsstöd för frågor om alkohol, docx, öppnas i nytt fönster

Frågor om alkoholvanor, docx, öppnas i nytt fönster

  • Hur ser dina alkoholvanor ut?
  • Använd gärna Audit C (tre frågor) som stöd för att fråga om, och identifiera, riskbruk av alkohol. 

I journalen under sökord Levnadsvanor/bedömningsinstrument finns frågorna om alkohol/audit C för stöd till bedömning. Riskbruk enligt Audit C: 5 poäng eller för man och 4 poäng eller mer för kvinnor.

Fråga om fysisk aktivitet/rörelse

Tolkningsstöd för frågor om fysisk aktivitet, docx, öppnas i nytt fönster

Frågor om fysisk aktivitet, docx, öppnas i nytt fönster

  • Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt vardagsmotion t.ex. promenader, cykling, trädgårdsarbete? Räkna samman all tid (minst 10 minuter åt gången).
  • Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt fysisk träning, som får dig att bli andfådd, t.ex. löpning, gympa, bollsport?

Fråga om matvanor

Tolkningsstöd för frågor om matvanor, docx, öppnas i nytt fönster

Frågor om matvanor, docx, öppnas i nytt fönster

  • Hur ser dina matvanor ut?
  • Använd gärna kostindex (5 frågor) som stöd om du inte har kompetens att identifiera ohälsosamma matvanor genom kostanamnes.

BMI är en indikator på energibalans, inte på matens näringskvalitet.

Fråga om tobaksvanor

Tolkningsstöd för frågor om tobak, docx, öppnas i nytt fönster

Frågor om tobaksvanor, docx, öppnas i nytt fönster

  • Har du någon gång använt cigaretter?
  • Har du någon gång använt snus?
  • Har du någon gång använt vattenpipa eller e-cigaretter?

Senast uppdaterad: 9 mars 2022