Digitala medier

Barn och ungas användning av digitala medier utvecklas mycket snabbt och idag är användningen av bland annat surfplattor, telefoner och datorer en naturlig del av nästan alla barns och ungas vardag i Sverige. Detta påverkar barn och unga på olika sätt, både positivt och negativt.

I Kronoberg län pågick 2015-2018 ett utvecklingsarbete kring användningen av digitala medier för barn och unga. Syftet med arbetet var att barn, unga och föräldrar ska få ett medvetet förhållningssätt till användningen av digitala medier för att undvika ohälsa kopplat till skärmanvändningen. 

En hel del metodmaterial togs fram och det är fortsatt fritt att använda sig av materialet för verksamheter inom Kronobergs län. 

Senast uppdaterad: 3 juni 2022