Alkohol

Högkonsumenter av alkohol utnyttjar både primärvård och annan sjukvård betydligt mer än andra.

Alkoholvanor kan vara en betydande bakomliggande orsak till en rad olika sjukdomar och besvär. Som exempel kan nämnas hypertoni, ont i mage, rygg, oro, trötthet, ångest, sömnbesvär, frakturer, upprepade eller långdragna sjukskrivningar (egentligen kan nästan alla sjukdomar och besvär vara kopplade till alkohol).

De flesta människor kan dricka alkohol och leva långa friska liv men alla kan bli beroende av alkohol, och det redan som unga. Alkohol kan i små mängder öka lustkänslor, avspänning och underlätta sociala kontakter. Just därför att alkoholen har positiva effekter så är det lätt att öka sin konsumtion så att den orsakar problem. Det finns därför anledning till att vara uppmärksam och våga prata om alkoholkonsumtion som en eventuell bidragande orsak till patientens hälsoproblem.

Berusningsdrickande ligger bakom många av riskerna med alkohol. Det är oftast när man är berusad som man råkar ut för olyckor eller hamnar i konflikter. Toleransnivån ökar ett litet omärkligt snäpp i taget varje gång man varit berusad och det är på så vis man närmar sig sin egen gräns för beroende.

Senast uppdaterad: 24 januari 2020