Basutbildning hälsosamma levnadsvanor

En utbildning i att arbeta med hälsosamma levnadsvanor för att förebygga och behandla sjukdom.

Målgrupp för utbildningen är alla personalkategorier inom hälso- och sjukvården samt tandvården som jobbar i patientnära verksamheter.

Syftet med utbildningen är att säkerställa grundläggande kompetens inom området samt skapa samsyn kring arbetet med levnadsvanor. Utbildningen har sin utgångspunkt i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor.

Utbildningen tar ca 60 minuter att genomföra. 

Intern ingång

För medarbetare anställda vid region Kronoberg genomförs utbildning via kompetensportalen. 

Utbildningen i kompetensportalen, öppnas i nytt fönster

Extern ingång

Den öppna kursen är tillgänglig för alla som vill genomföra den.

Utbildningen kan inte pausas utan avbryter om du stänger ner den. När du sedan går in igen så är framstegen i utbildningen nollställda.

Denna version kan även genomföras på mobil eller surfplatta.

Extern ingång till utbildningen, öppnas i nytt fönster

Tillgänglighetsanpassad version

Utbildningen i textform för skärmläsare, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 10 december 2020