Välbefinnande

Ett gott välbefinnande handlar om att må väl till kropp och själ. Det kan vara att känna sig nöjd och avspänd efter en god måltid, en promenad eller ett möte med en vän.

Det kan vara känslan av lättnad när något som tynger börjar släppa eller att kunna och styra och hantera sitt liv, att livet känns meningsfullt.
Välbefinnandet kan påverkas negativt av att ha högt ställda krav och att ha små möjligheter att kunna påverka eller förändra sin situation.

Materialet nedan kan hjälpa till att se över din situation, att hitta nya lösningar och kanske påbörja någon förändring. Materialet kan användas som ett diskussionsunderlag för en grupp eller enskilt.

Material på svenska kan du beställa som trycksaker. 

Beställ trycksaker och informationsmaterial

Senast uppdaterad: 16 oktober 2020