Smärta

 

*Paracetamol (paracetamol) även receptfritt +

*Ibuprofen (ibuprofen) även receptfritt +

Läkemedel Dosering
Paracetamol 10-15 mg/kg/dostillfälle 4 gånger per dygn
Ibuprofen 5-7 mg/kg/dostillfälle 3-4 gånger per dygn

 

 • Avråd i normalfallet från febernedsättande behandling om barnet inte är uttorkat eller påverkat av febern.
 • Vid hög feber kan paracetamol och ibuprofen kombineras till respektive preparats maxdos.
 • Ibuprofen kan i normalfallet användas även till barn med astma eftersom ASA/NSAID- överkänslighet i praktiken inte förekommer hos små barn och är extremt ovanlig hos ungdomar.
 • Ibuprofen, liksom övriga NSAID, bör undvikas i samband med vattkoppor pga. den möjligt ökade risken för allvarliga hud- och mjukdelsinfektioner.
 • Ibuprofen ska användas med försiktighet vid hypovolemi, njurfunktionspåverkan eller koagulationsrubbning.
 • Paracetamol och ibuprofen finns i form av oral lösning samt som suppositorier. Alvedon finns dessutom som munsönderfallande tablett på styrkan 250 mg för barn.
 • Ibuprofen suppositorier finns numera endast på styrkan 60 mg. Styrkan 125 mg kan fås via licens.

 

= generiskt utbyte på apotek

+ = får förskrivas av sjuksköterskor med förskrivningsrätt

*Paracetamol (paracetamol) även receptfritt +

*Ibuprofen (ibuprofen) även receptfritt +

*OxyNorm (oxikodon) 1 mg/ml oral lösning, ges i tillägg till perifert verkande analgetika vid svår smärta

Läkemedel Dosering – avser startdos vid akuta smärttillstånd t.ex. i samband med trauma:
Paracetamol Engångsdos: 40 mg/kg, OBS! Avviker från dosering i FASS
Ibuprofen Engångsdos: 5-7 mg/kg
Oxikodon Engångsdos: 0,05-0,1 mg/kg, vid otillräcklig effekt kan halva startdosen ges efter 20 minuter.

 

 • Dosering underhållsdoser se Medicinsk riktlinje Akut smärta hos barn (länk nedan).
 • Lathund för dosering vid olika viktklasser se Medicinsk riktlinje Akut smärta hos barn (länk nedan).
 • Oxikodon som singeldos kan med fördel också ges som premedicinering eller vid procedursmärta.

Medicinsk riktlinje Akut smärta hos barn 

 

= generiskt utbyte på apotek

+ = får förskrivas av sjuksköterskor med förskrivningsrätt

Blodprovstagning

*EMLA/Tapin (lidokain+prilokain) kräm även receptfritt +

 • Använd hudbedövning (Tapin/EMLA) om tid finns till det. Låt sitta i minst 1 timme. Vänta med provtagning 10 minuter efter att hudbedövning är avlägsnad, värm över kärlet.
 • För barn 0-3 månader är den maximala dygnsdosen av Tapin/EMLA 1 g och applikationstiden är max 1 timme.

Sårskador

Xylocain (lidokain) 10 mg/ml injektion +

som buffras med

Natriumbikarbonat (natriumbikarbonat) 50 mg/ml infusionsvätska 

 • Använd om möjligt kroppstempererat bedövningsmedel.
 • Ytanestesi: innan bedövningsmedlet injiceras kan sårområdet bedövas med kompress indränkt i buffrat bedövningsmedel: 10 ml Xylocain (lidokain) 10 mg/ml + 2 ml Natriumbikarbonat 50 mg/ml, dränk in kompressen och lägg på såret i 20-30 min.
 • Infiltrationsanestesi: buffra bedövningsmedlet med natriumbikarbonat (se ovan) och injicera.

Ledinjektion

 1. Applicera Tapin/EMLA om möjligt på stickområdet i 4 timmar.
 2. Ge paracetamol och ibuprofen 2 timmar innan punktionen (dosering se Medicinsk riktlinje Akut smärta hos barn, länk nedan)
 3. Bedöva med buffrat bedövningsmedel enligt ovan.

Medicinsk riktlinje Akut smärta hos barn 

Behandlingsrekommendation Smärtsamma procedurer - behandling av barn i hälso- och sjukvård Läkemedelsverket 2014

 

= generiskt utbyte på apotek

+ = får förskrivas av sjuksköterskor med förskrivningsrätt

1. *Alvedon/Panodil (paracetamol) även receptfritt

1. *Ibuprofen (ibuprofen) även receptfritt

2. Zomig Nasal (zolmitriptan) nässpray,  >12 år

Läkemedel Dosering
Paracetamol

Initial dos upp till 30 mg/kg (max 1 g)
därefter 10–15 mg/kg x 4 (max 1 g x 4)

Ibuprofen

Initial dos upp till 15 mg/kg (max 400 mg)
därefter 5–10 mg/kg x 3-4 (max 10 mg/kg x 3 eller 400 mg x 3)

Zomig Nasal

2,5–5 mg intranasalt (max 5 mg x 2 per dygn)
Om en första dos inte har effekt ska en andra dos inte ges.
Om en första dos har effekt, men symtomen återkommer, kan en andra dos ges inom 24 timmar. Minst 2 timmar ska ha gått mellan doserna.

 

 • Vid svårare fall eller bristfällig effekt av ovanstående, remittera till barnkliniken.
 • Ondansetron kan användas mot illamående, dosering 0,1mg/kg/dos max 4 mg.
 • Behandling med triptan är andrahandsval. Endast sumatriptan och zolmitriptan nässpray är godkända för behandling av barn. Dokumentation är god för både sumatriptan och zolmitriptan hos barn från 12 års ålder.

Senast uppdaterad: 19 februari 2021