Urologi

Definition barninkontinens:

Barn över 5 år som läcker urin eller avföring regelbundet dag och/eller natt och som är socialt oacceptabelt.

Orsak

 • Barnet har ännu inte utvecklat kontroll över sin blåsa.
 • Bristande miktionsrutiner och förstoppning
 • I sällsynta fall kan det bero på sjukdom eller missbildning.

Uteslut

 • UVI
 • Diabetes 
 • Förstoppning

Utred

Gör alltid en noggrann miktionsanamnes:

 • Miktionsfrekvens - hur ofta och hur mycket
 • Miktionsmönster; kissa i sista stund, undviker att kissa
 • När sker läckage – mängd, klockslag och aktivitet
 • Intag av dryck
 • Avföringsvanor och typ (se avsnitt Förstoppning)
 • Miktionslista över 2 dygn när barnet är hemma

Egen-vård

 • Första åtgärd - regelbundna rutiner (minst 6 ggr/dag), påminns/uppmanas av vuxna att kissa utan att vara kissnödig med jämna intervall (max 3 timmar). Aldrig fråga barnet om det är kissnödigt! utan uppmana att gå på toaletten.   
 • Korrekt sittställning på toaletten.
 • Belöna och beröm barnet när det går på toaletten oavsett om barnet är torr eller blöt.
 • Förebygg förstoppning (se avsnitt Förstoppning).
 • Ta av nattblöjan! Undvika att dricka på kvällen helst inte 1-2 timmar före sänggåendet.
 • Tillräckligt med sömn, varva ner före sänggåendet.
 • Monosymtomatisk primär nattenures hos i övrigt friska barn behöver i regel inte utredas eller behandlas.
 • Ca 10 % av alla 7-åringar har nattenures. Av dessa blir ca 15 % om året torra, oavsett vad man gör.
 • Lämpligt att behandla barn över 7 år eftersom många barn med enures får sämre självförtroende än andra barn.

1. Åtgärda eventuell daginkontinens och förstoppning

2. Basala regelbundna rutiner för toalettbesök, dryck, mat och sömn. Följ egenvård daginkontinens

3. Minirin (desmopressin) munlöslig tablett 

 • Från ca 6 års ålder kan Minirin väljas. Behandling påbörjas i primärvård.
 • Minirin ges som munlöslig tablett, behandlingen startas alltid med 2 tabletter à 120 mikrogram. Ca 60 % blir torra eller kissar mindre mängd den natt de tar tabletterna.
 • Minirin kan tas varje natt eller bara enstaka nätter ”sova över”.
 • Har man ingen effekt efter 1-2 veckor bör behandlingen avslutas.
 • Vid god effekt prova att sänka dosen till 1 tablett för att titrera fram lägsta effektiva dos. Tas Minirin varje natt bör uppehåll göras var tredje månad.
 • Minirin har en vätskeretinerande effekt. Vätskeintaget ska begränsas 1 timme före kvällsdos till minst 8 timmar efter administrering.
 • Viktigt att kontraindikationer beaktas och doseringen är noggrann.

3. Enureslarm >7 år

 • Enureslarm kräver välmotiverade barn och ska bara användas till barn som sängväter de flesta nätter.
 • Enureslarm ska användas varje natt. Ca 70 % blir stadigvarande torra efter 3 månaders behandling. Har man ingen effekt efter 1 månad ska behandlingen pausas/avslutas.
 • Remiss till BoU-klinik när barnet är >7 år och när givna råd har följts upp och utvärderats samt att barnet själv är motiverad till behandling med larm.

Medicinsk riktlinje Urininkontinens hos barn (mall för rådgivning) 

Medicinsk riktlinje Sängvätning-basala råd. Denna kan skrivas ut och lämnas till familjen

1177.se, Sängvätning hos barn

Förutsätter att barnet varit stadigt torrt minst 6 månader.

 • Beror oftast på bristande rutiner (har inte tid/vill inte gå på toaletten) och/eller förstoppning. Kan också bero på UVI, debuterande diabetes och sällsynt är psykosociala skäl såsom fått syskon, mobbad, traumatiska upplevelser mm.
 • Behandlas som primär daginkontinens/enures.

Senast uppdaterad: 19 februari 2021