Öron

 Mediaotit, rörotit, faryngotonsillit och rinosinuit finns i:

Infektionsavsnittet

Behandling ska föregås av rengöring och inspektion.

Terracortril med Polymyxin B (hydrokortison+oxitetracyklin+polymyxin B) +

  • Otinova öronspray är ett alternativ vid lindrig-måttlig extern otit. Den ska inte användas till barn <5 år utan läkarordination.
  • För behandling av ”rörotit”, se Infektionsavsnittet.

 

+ = får förskrivas av sjuksköterskor med förskrivningsrätt

Senast uppdaterad: 19 januari 2022