Ögon

Ögondroppar utan konserveringsmedel är alltid att föredra.

Allergisk konjunktivit se Allergiavsnittet

1. Mekanisk rengöring med ljummet vatten. Torka med mjukt papper. Var noga med handhygien!

2. Fucithalmic (fusidinsyra) +

3. Kloramfenikol (kloramfenikol) +

  • Om textilhandduk används ska denna inte användas av andra. Den bör tvättas varje dag.
  • Vid utebliven förbättring av egenvård efter 5-7 dagar kan antibiotika övervägas.
  • Vid trånga tårkanaler är droppar att föredra framför salva.
  • Tänk på att kraftig bakteriell konjunktivit före 1 månads ålder kan orsakas av STD och bör bedömas akut av barn- eller ögonläkare.

 

+ = får förskrivas av sjuksköterskor med förskrivningsrätt

  • Vid akut debut, varma kompresser och lätt massage.

  • Vid svårare fall, överväg tillägg av kloramfenikol ögonsalva.

  • Tänk på risken för påverkad synutveckling om pupillen skyms till följd av vageln och bör i så fall bedömas av ögonläkare.

1. Fucithalmic (fusidinsyra)

2. Kloramfenikol (kloramfenikol)

  • Efter borttagning av främmande kropp ska patienten använda ögonsalva i tre dagar.

Senast uppdaterad: 22 februari 2021