Allergi

Näsa

1. Livostin (levokabastin), även receptfritt +

1. *Mometason (mometason) ≥3 år +

2. Dymista (azelastin+flutikason) ≥12 år +

  • Observera betydelsen av korrekt sprayteknik!
  • Nässköljning med fysiologisk koksaltlösning kan prövas. 1 tesked salt (utan tillsatser som jod eller örter) löses i 0,5 liter vatten.

Öga

1. Lecrolyn sine (natriumkromoglikat) +

1.*Lomudal (natriumkromoglikat)  även receptfritt, finns i endos +

2. Emadine (emedastin) ≥3 år, finns i endos +

3. Opatanol (olopatadin) ≥3 år +

  • Ögondroppar utan konserveringsmedel är att föredra. Endospipetter och Lecrolyn sine är fria från konserveringsmedel.
  • Natriumkromoglikat är tillräckligt vid de flesta fall av allergisk konjunktivit och har en säker biverkningsprofil.
  • Opatanol (olopatadin) kan vara ett alternativ vid svåra ögonbesvär. Innehåller konserveringsmedel. Eftersträva kort behandlingstid.

 Medicinsk riktlinje Allergisk rinokonjunktivit hos barn

* = generiskt utbyte på apotek
+ = får förskrivas av sjuksköterskor med förskrivningsrätt

Akutbehandling

Adrenalin (adrenalin)

Caredin (desloratadin) munlöslig tablett, <6 år 2,5 mg, 6-12 år 5 mg, >12 år 10 mg

*Betapred (betametason)

Medicinsk riktlinje Anafylaxi 

Akutbehandling – adrenalinpenna

Emerade (adrenalin)

Jext (adrenalin)

  • Dosering Emerade (enligt ePed): <20 kg: 150 mikrog/dos, 20-60 kg: 300 mikrog/dos, >60kg: 300-500 mikrog/dos
  • Förskrivning av adrenalinpenna kräver detaljerad patientinformation. Vad gäller barn ska instruktion ske på barnkliniken.
  • Förskriv alltid två adrenalinpennor på grund av eventuellt behov av upprepad behandling.
  • Skriftlig handlingsplan ska alltid finnas till de patienter som får en adrenalinpenna utskriven. Dokument finns i Cambio Cosmic under blanketter (Övrigt): ”Akut allergisk reaktion barn och ungdom handlingsplan”.

Medicinsk riktlinje Adrenalinpenna

Underhållsbehandling

*Desloratadin (desloratadin) tablett 5 mg ≥12 år +

Caredin (desloratadin) munlöslig tablett 2,5 mg ≥ 6 år +

Aerius (desloratadin) oral lösning ≥1 år +

 

= generiskt utbyte på apotek

+ = får förskrivas av sjuksköterskor med förskrivningsrätt

Senast uppdaterad: 22 februari 2021