Hud

 

Mjukgörare

Receptförskrivning endast vid diagnostiserad hudsjukdom eller annan sjukdom med hudkomplikationer. I övrigt hänvisas till egenvård.

*Canoderm (karbamid) +

*Miniderm (glycerol) +

Oviderm/Propyderm/Propyless (propylenglykol) +

 • Vid val av mjukgörare är det viktigt att man tillsammans med barnet/föräldrarna hittar ett preparat som känns bra att använda.
 • Innehåll av karbamid eller propylenglykol kan upplevas att svida vid användning.
 • Miniderm är ett alternativ till mindre barn p.g.a. mindre problem med sveda.

Lokala glukokortikoider

Mildison Lipid (hydrokortison) (gr I) även receptfritt +

Emovat (klobetasonbutyrat) (gr II) +

Ovixan (mometasonfuroat) (gr III) ≥1 år +

 • Behandlingen inriktar sig på att behandla eksem, klåda och torr hud.
 • Välj nivå på steroid så att snabbt resultat uppnås och trappa sedan ner.
 • Genomgång av smörjteknik är avgörande för ett bra behandlingsresultat. Bilder som illustrerar smörjteknik finns på Barnläkarföreningen/Delförening för allergi och lungmedicin - Riktlinjer Allergi/Eksem)
 • Klåda behandlas bäst genom att behandla eksemet bra med starkare steroidkrämer. Antihistamin hjälper inte mot själva klådan. Sederande antihistaminer, t.ex. hydroxizin eller cetirizin, kan användas för att skynda på insomnandet och sekundärt minska kliandet i det akuta skedet. Ge hela dygnsdosen till natten.
 • Berätta att behandlingen inte är botande utan lindrande och att mjuk välsmord hud minskar eksemutbrotten. Alla patienter med eksem ska använda mjukgörare.
 • Vid användning av flera olika preparat bör en behandlingsplan fyllas i.
 • Vid ögonlockseksem rekommenderas Mildison Lipid (gr I).
 • Vid bristande effekt av lokala glukokortikoider, eksem i ansiktet och vid långtidsbehandling kan lokalbehandling med kalcineurinhämmare (takrolimus/pimekrolimus) övervägas. 

Medicinsk riktlinje Eksem - behandling för barn och ungdomar 

 

= generiskt utbyte på apotek

+ = får förskrivas av sjuksköterskor med förskrivningsrätt

*Desloratadin (desloratadin) tablett 5 mg ≥12 år

Caredin (desloratadin) munlöslig tablett 2,5 mg ≥6 år

Aerius (desloratadin) oral lösning ≥1 år

 • Vid otillräcklig effekt kan man öka till dubbla rekommenderade dosen av antihistamin. Dosera antingen en gång per dag (x1) eller dela upp på två tillfällen (x2).
 • Vid akut urtikaria ges i första hand dubbla rekommenderade dosen av icke-sederande antihistamin. Vid svår klåda eller besvärande angioödem kan behandling kompletteras med peroral steroid.

= generiskt utbyte på apotek

Obetydlig inflammation (utan klåda)

*Terbinafin (terbinafin) kräm, även receptfritt +

Pevaryl (ekonazol) kräm, även receptfritt +

 • Candida i hud och slemhinnor förekommer främst hos blöjbarn och hos flickor från puberteten. Diagnostiken baseras på klinik samt på odlingsprov vid atypisk klinisk bild.
 • Vid Pityriasis versicolor kan Ketokonazol schampo (hårbotten + kroppen) vara en lämplig beredningsform.

Inslag av inflammation (med klåda)

*Cortimyk (mikonazol+hydrokortison) (gr I) även receptfritt +

Pevisone (ekonazol+triamcinolon) (gr II)

 • Kombination med lokal glukokortikoid vid klåda.
 • Pevisone (ekonazol+triamcinolon) kan användas initialt under några dagar vid kraftigare inflammatoriskt inslag.
 • Vid behandling av blöjeksem se separat avsnitt.

 

Medicinsk riktlinje Tinea Capitis

Svampinfektion i hud och naglar Nationellt kliniskt kunskapsstöd 2020

 

= generiskt utbyte på apotek

+ = får förskrivas av sjuksköterskor med förskrivningsrätt

Blöjeksem och relaterade problem är en åkomma som drabbar skadad hud, därför är det viktigt att försöka hålla huden så välmående som möjligt.

Hudskyddande åtgärder

1. Lufta ordentligt, låt barnet gå utan blöja och försök undvik att barnet går i blöta blöjor länge.

2. Hudskyddande salvor:

Inotyol (ichtammol+titandioxid), även receptfritt

Zinksalva APL (zinkoxid), även receptfritt

Lokalbehandling med kortisonsalva

Grupp I eller II, se eksemavsnittet

Lokalbehandling med kombinationspreparat – vid svampinslag

*Cortimyk (mikonazol+hydrokortison) (gr I) +

 

= generiskt utbyte på apotek

+ = får förskrivas av sjuksköterskor med förskrivningsrätt

1. *Kåvepenin (fenoximetylpenicillin) i 7 dagar

*Clindamycin (klindamycin) i 7 dagar vid pc-allergi

 • Intertriginös dermatit kan framförallt hos barn orsakas av streptokocker och behandlas med Kåvepenin.
 • Behandla eventuell förstoppning för att förhindra recidiv.

Behandlingsrekommendation Hud- och mjukdelsinfektion Läkemedelsverket 2018

 

= generiskt utbyte på apotek

Komedoakne

Differin (adapalen) +

Mild papulopustulös akne

Basiron AC (bensoylperoxid) +

Differin (adapalen) +

Finacea (azelainsyra) +

Medelsvår papulopustulös akne

1. Epiduo (adapalen+bensoylperoxid) +

2. Duac (bensoylperoxid+klindamycin) högst tre månader

3. Acnatac (tretinoin+klindamycin) högst tre månader, ej vid graviditet

4. *Lymecyklin (lymecyklin) högst tre månader

Svår akne

I svåra fall samt vid otillräcklig effekt av ovanstående, remiss till hudläkare för ställningstagande till behandling med isotretinoin.

 

 • Basiron AC och Duac ingår inte i läkemedelsförmånen.
 • Acnatac är kontraindicerat till kvinnor i fertil ålder som saknar effektiv preventivmetod samt till patienter som själva haft hudcancer eller som har släktingar som har haft hudcancer.
 • Lymecyklin kan ges i högst två kurer. En kur omfattar lymecyklin+lokalbehandling i 3 månader följt av 3 månader med enbart lokalbehandling. Vid återfall – remiss till hudläkare.
 • Kombinerade östrogendominerade p-piller kan ha bra effekt mot akne.
 • Behandling av akne före 10-12 års ålder sköts i samråd med hudläkare.

Behandlingsrekommendation Akne Läkemedelsverket 2014

 

+ = får förskrivas av sjuksköterskor med förskrivningsrätt

 • Vid misstanke om huvudlöss finkammas håret med luskam. Upptäcks levande huvudlöss ska personen behandlas och omgivningen informeras. Noggrann behandling inklusive kamning med luskam (ska rengöras efter användning) krävs.

Dimetikon medicinteknisk produkt (t.ex. Hedrin, Linicin, NYDA, Paranix)

 • Tenutex är godkänt för användning mot huvudlöss men är opraktiskt att använda och har flera bieffekter. Ta ställning till Tenutex i det enskilda fallet om korrekt behandling med dimetikonprodukt inte fungerar.

Behandlingsrekommendation Huvudlöss Läkemedelsverket 2019
1177.se - huvudlöss

Tenutex (disulfiram+bensylbensoat) +

 1177.se - skabb

 

+ = får förskrivas av sjuksköterskor med förskrivningsrätt

Senast uppdaterad: 19 februari 2021