Mage-tarm

 • Barn <12 år bör handläggas av eller i samråd med barnläkare p.g.a. möjlighet till annan bakomliggande sjukdom.
 • Till större barn/tonåringar med dyspepsi kan behandling ges högst tre månader. Vid mer långdragna besvär bör man remittera till barnläkare.
 • Vid refluxbesvär i kombination med sväljningssvårigheter överväg eosinofil esofagit. Remittera till barnläkare.
 • Längre tids användning (>2 månader) av PPI kan ge reboundeffekt på syrasekretionen och ökade dyspeptiska besvär. Nedtrappning behövs vid utsättning.

1. *Omeprazol (omeprazol) tablett/kapsel +

ÅlderDosering Omeprazol
6-12 år 10 mg x 1
>12 år 20 mg x1

 

*Esomeprazol (esomeprazol) granulat till oral suspension, alternativ när man inte kan ge tabletter

ÅlderDosering Esomeprazol
6-12 år 10 mg x 1
>12 år 20 mg x1

Funktionell förstoppning är vanligt och debuterar ofta i 2-årsåldern samt vid livsstilsförändringar som att börja förskola/skola. Ont i magen, daginkontinens, enkopres samt upprepade urinvägsinfektioner har ofta sin förklaring i problem med förstoppning.

Som en del av anamnesen använd Bristolskalan för att beskriva avföringen. Avföringskonsistens typ 1–3 på Bristolskalan , stora avföringar, illaluktande eller <3 tömningar per vecka är tecken på förstoppning hos barn.

Bristolskalan

 • Regelbundna dagliga tarmtömningar i lugn och ro, till exempel en daglig ”bajsstund” efter maten.
 • Ge barnet tid att gå på toaletten och tid att tömma tarmen ordentligt.
 • Korrekt sittställning vid toalettbesök.
 • Kost och lagom med dryck
 • Motion/rörelse stimulerar peristaltiken.
 • För att få kunskap om hur barnets tarm fungerar uppmana föräldrarna att föra en avföringsdagbok i 1 vecka

Medicinsk riktlinje Förstoppning hos barn

Klyx (natriumdokusat+sorbitol) även receptfritt +

Resulax (sorbitol) även receptfritt +

Ålder Dosering Klyx
6–11 mån 60 ml x 1
1–5 år 120 ml x 1
>5 år (>20 kg)  120-240 ml x 1

 

 • Om mer besvär än bara lite hård mage så kombineras laxerande oral behandling initialt med Resulax eller Klyx en gång/dag i ca 4 dagar (1-7 dagar) för att tömma nerifrån och tills avföringen är mjuk eller mängden blir normal. Vid otillräcklig effekt av Resulax ges Klyx.
 • Vid akut förstoppning bör Klyx ges.
 • Dosering styrs efter effekt, avföring varje till varannan dag utan läckage. Avföringen ska vara mjuk men inte lös, Bristolskalan 4–5.

Bristolskalan

 • Buksmärtor och diarré kan förekomma i början av behandlingen.
 • Informera barn och föräldrar att behandlingen bör fortsätta i minst 2 veckor för att nå full effekt och bör därför inte avbrytas.
 • Utvärdera alltid efter 14 dagar. Utvärdera behandling samt övriga åtgärder
 • Remiss till barnkliniken först efter att utredning, behandling och övriga åtgärder genomförts utan förbättring
 • Det tar lång tid att bryta den funktionella förstoppningens onda cirkel, varför behandlingen ofta behöver fortgå många månader, ibland något år.
 • Lokalbedövning (ex. Xylocain gel/salva) ges 20 minuter före toalettbesök om smärtsamma defekationer hos barn >1,5 år.
 • Klyx/Resulax kan ges om barnet inte har haft avföring på ca 2-3 dagar.

1. *Forlax Junior (polyetylenglykol) +

Ålder Dosering Forlax Junior
6-11 mån 1 dospåse per dag
1-6 år      

1 dospåse per dag,kan ökas successivt till max 5 påsar/dag

7-12 år  2 dospåsar per dag, kan ökas successivt till max 5–8 påsar/dag
>12 år  Använd Forlax för vuxna, 1-2 dospåsar per dag
 • Påsarna ska blandas i rätt mängd vatten före intag. Vid behov kan det därefter smaksättas med t.ex. saft.

1. *Laktulos (laktulos) även receptfritt +

Ålder  Dosering Laktulos
Flaskbarn

börja med 1 ml/100 ml modersmjölksersättning/ välling, dosen justeras (0,5-2 ml/100 ml)
Maxdos: Nyfödda-1 mån: 6 ml,1 mån-1 år: 20 ml

1 mån-1 år 5 ml x1, kan ökas till 10 ml x2
1–6 år  10 ml x1, kan ökas till 20 ml x2
7–12 år  15 ml x1, kan ökas till 20 ml x2
>12 år  30 ml som startdos
 • Laktulos är att föredra till barn under 1 år p.g.a. säkrare doseringsmöjligheter.
 • Vid problem med biverkningar som t.ex. uppspänd mage och gaser kan man pröva att dela upp dosen av laktulos på fler än ett tillfälle per dygn.
 • Vid utebliven/dålig effekt efter ca en månads behandling med laktulos eller vid problem med biverkningar byt till makrogol.

2. Importal Ex-Lax (laktitol) även receptfritt +

Ålder Dosering Importal Ex-Lax
1-6 år ¼ - ½ påse per dag
6-12 år ½-1 påse per dag
>12 år  1-2 påsar per dag
 • Vid problem med biverkningar som t.ex. uppspänd mage och gaser kan man pröva att dela upp dosen av laktitol på fler än ett tillfälle per dygn.

 

* = generiskt utbyte på apotek
+ = får förskrivas av sjuksköterskor med förskrivningsrätt

Funktionell mag- och tarmstörning (IBS) är vanligt och förekommer hos 5–10% av alla barn.

Det viktigaste i utredningen är en bra anamnes där man utesluter eventuella alarmsymtom:

 • GI-blödning
 • Ihållande kräkningar
 • Ont eller svårt att svälja
 • Ofrivillig viktnedgång
 • Frivillig men snabb viktförlust
 • Avplanad längd- och/eller viktkurva
 • Nattlig värk/tarmtömning
 • Rikliga långvariga diarréer (>2 veckor)
 • Smärtlokalisation på höger sida av buken
 • Oklar feber, artrit
 • Försenad pubertet
 • Perianala besvär
 • Hereditet för IBD, celiaki eller ulcus

Finns inga av dessa alarmsymptom i anamnesen är en rimlig utredning kontroll av:

 • Blodstatus, CRP, transglutaminasantikroppar och urinsticka.
 • Kalprotektin tas vid omfattande avföringsrubbning.

Då det inte finns evidens för någon läkemedelsbehandling, förutom för makrogoler (exempelvis Movicol och Forlax) vid förstoppning, är det lugnande och förklarande samtalet i samband med besöket den allra viktigaste behandlingen.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd – Funktionell buksmärta hos barn

När spädbarn skriker intensivt och otröstligt i 2 till 3 eller flera timmar i minst tre dagar under en vecka och det återkommer regelbundet brukar det kallas spädbarnskolik. Vanligen debut från 2-6 veckor till avklingande symtom från 3-4 månaders ålder.

Orsaken till spädbarnskolik är inte helt känd. Ofta tolkas skriket som att barnet har ont i magen, men det kan också finnas andra skäl.

Åtgärder

 • Uteslut andra orsaker till skrikighet. Palpera buken-resistenser? Ljumskbråck? Förstoppning?
 • Förklara att tillståndet är ofarligt.
 • Lyssna, ge stöd och påpeka vikten av vila och avlastning för föräldrarna. Prova att ge barnet mer lugn och ro.
 • Om någon förälder känner sig arg och frustrerad när barnet skriker kan det finnas ökad risk för skakvåld. Gå igenom konkreta strategier vad man som förälder kan göra. 1177.se, Skakvåld (Abusive head trauma, AHT) – föräldrainformation
 • Magmassage kan underlätta om barnet har knip och gasbesvär. 1177.se, Spädbarnsmassage vid kolik
 • Sempers Magdroppar (Laktobacillus Reuteri), dosen är 5 droppar dagligen och eventuell effekt uppnås efter 1-2 veckor. Minifom har ingen säkerställd effekt vid spädbarnskolik.
 • Kolik kan bero på reaktion mot komjölksprotein. Vid sådan misstanke försök med strikt komjölksfri diet enligt eliminations- och provokationsprincipen, se punkt 2.2 i Medicinsk riktlinje komjölksproteinallergi - handläggning på BVC (länk nedan).

Medicinsk riktlinje komjölksproteinallergi - handläggning på BVC

Rikshandboken för barnhälsovård - Spädbarnskolik

1177.se, Spädbarnskolik

Rörelsesjuka är vanligast hos barn mellan 2 och 12 år. Förekomsten under 2 års ålder är låg.

Allmänna råd

 • Försök att vara utvilad inför resan.
 • Besvären kan mildras om man stannar och tar pauser. Frisk luft kan göra att man känner sig bättre.
 • Undvik att äta stora måltider precis före eller under resan. Under resans gång är det bra att istället äta lite och ofta.
 • Åk med näsan i färdriktningen. Sitt längst fram i fordonet. Observera dock att barn av trafiksäkerhetsskäl bör färdas bakåtvänt till ca 4 års ålder.
 • Försök att fästa blicken mot horisonten. Att läsa och titta i böcker under resan kan förvärra illamåendet.
 • Vid båtresor är det bäst att sitta mitt i båten, där det gungar minst. En del personer tycker att det känns bättre att sitta längst fram och se ut. Det bästa är att vara ute, om vädret tillåter.
 • Om man ligger ner, slappnar av och blundar kan illamåendet minska. Det blir oftast bättre om man sover eftersom balansorganen då blir mindre känsliga.

Om allmänna råd ej har tillräcklig effekt kan läkemedelsbehandling övervägas.

1. Postafen (meklozin) även receptfritt

Ålder Dosering Postafen tablett 25 mg

2–5 år 

 ¼ tablett var 12:e timme
 6–12 år   ½ tablett var 12:e timme
 >12 år   1 tablett var 12:e timme

 

 • Postafen ska intas 1–2 timmar före avresa.
 • Observera att behandling är godkänd från 6 års ålder enligt FASS

 

1. Calma (dimenhydrinat) medicinskt tuggummi även receptfritt ≥12 år

 

2. Lergigan mite (prometazin)

ÅlderDosering Lergigan mite (prometazin) tablett 5 mg

2–4 år

5 mg x 1

5–12 år

10 mg x 1

 

 • Lergigan mite ska intas 1–2 timmar före avresa eller alternativt kvällen innan resan.
 • Vid behov kan ytterligare 2 doser tas under ett dygn.

Senast uppdaterad: 19 februari 2021