Psykiatri

Psykiatrisk läkemedelsbehandling av barn och ungdomar (t.o.m. 18 år) bör skötas av barnpsykiater.

Behandlingstrappa 

Sömnstörning hos spädbarn

Läkemedelsbehandling av sömnproblem hos spädbarn kan inte rekommenderas då det inte finns läkemedel med etablerad effekt och säkerhet.

Sömnstörning hos barn 2-18 år

Icke-farmakologisk behandling av sömnstörningar hos barn är alltid förstahandsalternativ.

  • Melatonin kan övervägas under vissa omständigheter vid insomni och dygnsrytmstörningar:
    • vid ADHD och autismspektrumtillstånd
    • vid andra psykiska besvär t.ex. ångest, depression och tvångssyndrom (OCD)
    • vid svår sömnstörning med funktionsproblem då sömnhygieniska och psykologiska åtgärder inte har haft effekt.
  • Melatonin ges till natten 30-(60) minuter före önskad sovtid. Individuell dosering - se Medicinsk riktlinje Sömnstörningar hos barn (länk nedan).
  • I första hand rekommenderas kortverkande melatonin i form av tabletter (Melatonin AGB) men kan även förskrivas som kapslar (licens) och oral lösning (APL, Unimedic).
  • Depottablett Circadin (2 mg) saknar indikation för barn- och ungdomar.

Medicinsk riktlinje Sömnstörningar hos barn

Behandlingsrekommendation Sömnstörningar hos barn Läkemedelsverket 2015.

Senast uppdaterad: 19 februari 2021