Obstruktiva lungsjukdomar

Notera vikten av att instruera och följa upp patientens inhalationsteknik!

Inhalationsspray (Evohaler) används vid behov av spacer. Barn kan klara övergång från spacer till pulverinhalator vid ca 6 års ålder. Upphandlade spacers är Optichamber Diamond och Vortex.

 • Behandlingsmål är att patienten ska vara symtomfri. Symtomens svårighetsgrad skattas med hjälp av AKT (Astma Kontroll Test). Utvärdering av behandling är viktig.

AKT (Astma Kontroll Test)

 • Det bör finnas en skriftlig behandlingsplan för patienter med astma.

Behandlingsöversikt astma

 • Många småbarn har så kallad förkylningsastma. Prognosen anses som god. I de flesta fall växer förkylningsastma bort i 2-3-årsåldern, men vissa barn har kvar tendensen också under förskoleåren. Denna typ av astma hos småbarn är bakgrunden till rekommendationen att som i steg 1b prova periodisk behandling med ICS eller LTRA.
 • Ventoline evohaler och Flutide evohaler kan med fördel sättas in via primärvård vid tydlig misstanke om förkylningsastma, enligt ordinationsmallar för förkylningsastma vid luftvägsinfektion. Obs! Spacer behövs, kan förskrivas som hjälpmedel i Cosmic.
 • Barn <7 år följes av barnmottagningen.
 • Barn >7 år med astma där sjukdomskontrollen bedöms dålig trots behandling steg 2 (7-12 år) alternativt steg 3 (13-18 år) och/eller vid misstanke om att andra faktorer spelar in, följes av barnmottagningen.

Vårdöverenskommelser mellan primärvård och barn- och ungdomskliniken.

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation för astma 2015.

Barnläkarföreningen – Delföreningen för allergi och lungmedicin – Underhållsbehandling av astma.

Buventol Easyhaler (salbutamol)

Ventilastin Novolizer (salbutamol)

Ventoline Evohaler (salbutamol) inhalationsspray

 • Lägsta styrkan rekommenderas i första hand för att minska biverkningar.
 • Ventoline oral lösning kan provas vid lindrig obstruktivitet.

1. Giona Easyhaler (budesonid)

1. Novopulmon Novolizer (budesonid)

1. Flutide Evohaler (flutikason) inhalationsspray

2. *Montelukast (montelukast)

 • Montelukast är ett alternativ till inhalationssteroid i låg dos. Kan även användas som tillägg till behandling med inhalationssteroider eller till kombinationen långverkande betastimulerare och inhalationssteroider. Skriv provförpackning och utvärdera effekten efter en månad. Kan användas från 6 månaders ålder.

 

= generiskt utbyte på apotek

Bufomix Easyhaler (budesonid+formoterol) ≥6 år

*Seretide Evohaler (flutikason+salmeterol) inhalationsspray ≥12 år

 • Kombinationsmedel är ej förstahandsmedel. De rekommenderas vid otillräcklig effekt av SABA och ICS.
 • Till yngre barn som har behov av kombinationsbehandling finns Seretide Evohaler Mite spray (från 4 år).

Medicinsk riktlinje Astma hos barn och ungdomar

 

= generiskt utbyte på apotek

Läkemedel Låg dos (µg/dag) Medelhög dos (µg/dag) Hög dos (µg/dag)
Budesonid inhalationspulver 100-200 200-400 >400
Flutikason inhalationspulver 100-200 200-400 >400
Flutikason inhalationsspray 100-200 200-500 >500

1. Ventoline Evohaler alt. Airomir inhalationsspray (salbutamol) 0,1 mg/dos + spacer

1. Buventol Easyhaler alt. Ventilastin Novolizer (salbutamol) 100 mikrog/dos

 • Behandlingen kan vid behov upprepas efter ca 15-20 minuter.
 • Kontakt med barnakuten rekommenderas om inte mycket god effekt uppnås.
ÅlderDosering Ventoline Evohaler/Airomir 0,1 mg/dos
<2 år 4 separata puffar
2–6 år 6 separata puffar
>6 år 6-8 separata puffar

 

ÅlderDosering Buventol Easyhaler/Ventilastin Novolizer 100µg/dos
>6 år 6-8 separata inhalationer

 

2. Ventoline inhalationslösning (salbutamol) 5 mg/ml 

 • Behandlingen kan vid behov upprepas efter ca 15-20 minuter.
 • Kontakt med barnakuten rekommenderas om inte mycket god effekt uppnås.
ViktDosering Ventoline 5 mg/ml vid inhalation via nebulisator Maxin 
≤20kg 2 ml lösning - inhalation 1 min via mask alternativt flödas 2 min
>20kg 2 ml lösning - inhalation 2 min, gärna via munstycke alternativt mask

 

ViktDosering Ventoline 5 mg/ml vid inhalation via nebulisator Aiolos
≤20kg 0,5 ml (=2,5 mg) späds med Natriumklorid 9 mg/ml till minst 2ml
>20kg 1,0 ml (=5 mg) späds med Natriumklorid 9 mg/ml till minst 2 ml

 

 • Man kan med fördel använda barnets egen inhalationsspray+spacer/pulverinhalator. Lämpligt att då också kontrollera inhalationsteknik.
 • Vid telefonrådgivning, be föräldrar ta med barnets egen spray+spacer/pulverinhalator.
 • Barn som behandlas med inhalationssteroider skall vid akut försämring alltid behandlas med steroider peroralt eller vid svåra fall intravenöst.
  • Dosering: Betapred (betametason) tablett 0,5 mg, 6-8 tabletter (0,25 mg/kg, maxdos 5 mg). Ofta räcker det med engångsdos.
 • Vid föräldraintervjuer har föräldrar i stor utsträckning föredragit behandling med spray+spacer jämfört med nebulisator. Man har också upplevt färre biverkningar.

Medicinsk riktlinje Akut astmaanfall

 

Adrenalin (adrenalin) injektionslösning 1 mg/ml, inhalation 

 • Behandlingen kan vid behov upprepas efter ca 15-20 minuter.
 • Kontakt med barnakuten rekommenderas om inte mycket god effekt uppnås
ÅlderDosering Adrenalin 1 mg/ml vid inhalation via nebulisator Maxin
Alla åldrar 2 ml lösning - inhalation 1 min via mask alternativt flödas 2 min.

 

ÅlderDosering Adrenalin 1 mg/ml vid inhalation via nebulisator Aiolos
<2 år 1 ml (1 mg) späds med Natriumklorid 9 mg/ml till minst 2 ml 
>2 år 2 ml (2 mg) späds med Natriumklorid 9 mg/ml till minst 2 ml

 

 • Vid behov ges Betapred (betametason) tablett 0,5 mg.
  • Dosering: 0,15 mg/kg (max 4 mg) som engångsdos. Avrunda till hela antal tabletter. 

Senast uppdaterad: 19 januari 2022