Ämnesområden

Här finner du information, rekommendationer och dokument kring olika ämnesområden som berör barnhälsovården i Region Kronoberg.

För att underlätta för dig som arbetar inom barnhälsovården finns här information samlad under olika rubriker. Barnhälsovården ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och därför är det viktigt med gemensamma arbetsmetoder och riktlinjer både nationellt och regionalt.

Informationen under flikarna nedan är regional men också länkar till nationell information och nationella dokument finns med för att underlätta i arbetet.

Alla samlad kunskap inom området barnhälsovård finns publicerad på:

Rikshandboken för barnhälsovård

Senast uppdaterad: 15 november 2022