Anemier

1. Järntablett lågdoserat, receptfritt

1. Duroferon (ferrosulfat)

1. Niferex (ferroglycinsulfat)

2. Ferinject (dextriferron) (S)

2. Venofer (järnhydroxidsackarat) (S)

  • Vid kronisk negativ järnbalans rekommenderas kontinuerlig daglig lågdos järnbehandling (motsvarande 20-40 mg järn p.o. dagligen). Receptfritt på apotek, t.ex. Järn+vitamin C.
  • Vid gastrointestinala besvär kan lägre doser av peroralt järn vara framgångsrik behandling.
  • Observera risken för interaktion mellan järn och andra läkemedel.
  • Järnbehandling bör omprövas efter 3-6 månader.
  • Funktionell järnbrist (vid kroniska eller inflammatoriska tillstånd då kroppen ej kan tillgodogöra sig peroralt järn) behandlas med parenterala järnpreparat.
  • Vid användande av parenterala järnpreparat måste alltid risken för anafylaktiska reaktioner övervägas.

Medicinsk riktlinje iv järnbehandling (inkl patientinformation), pdf, öppnas i nytt fönster

Medicinsk riktlinje: Behandling av järnbristanemi, pdf, öppnas i nytt fönster


(S) = bör endast förskrivas av den som är särskilt väl förtrogen med läkemedlet

1. *Betolvidon (kobalamin) tabl.

2. *Hydroxokobalamin (hydroxokobalamin)  inj.

*Folsyra (folsyra) 1 mg, tabl. 

  • För remissions- och underhållsbehandling av vitamin-B12-brist och folatbrist se medicinsk riktlinje

Utredning av vitamin B12-brist och folatbrist, pdf, öppnas i nytt fönster

  • Hydroxokobalamin-injektion bör ges subkutant för att minska risk för hematom.
  • Alla kvinnor bör inför planerad graviditet börja ta folsyra, minst 500 µg x 1.
  • Diagnostiken av vitamin B12-brist har ofta varit oprecis. Säkerställd brist skall behandlas medan däremot diagnosen bör omprövas/säkerställas för övriga.

= generiskt utbyte på apotek

Senast uppdaterad: 19 januari 2022