Munhåla

Uppmärksamma tobaksbruk och frekvent intag av söta livsmedel. Viktigt med tandvila (mellanrum mellan måltider).

Stäm av med tandvården. 

Hexident (klorhexidin)

Triamcinolon APL (triamcinolon) munhålepasta 0,1%

 • Orsaken är okänd.
 • Enhetlig behandling saknas.
 • Den kliniska bilden är ofta tydlig.
 • För symptomlindring kan lokalt ytanestetikum ordineras, t.ex. benzydamin (Andolex munsköljvätska) eller lidokain (Lidokainhydroklorid i Oral Cleaner APL, 5mg/ml, Lidokain APL munhålepasta 5 %).
 • Tandkräm utan tillsats av natriumlaurylsulfat bör användas, t.ex. Zendium och Biotene.

Corsodyl (klorhexidin)

Hexident (klorhexidin)

Paroex (klorhexidin) ej läkemedel, innehåller inte alkohol

*Cyklokapron (tranexamsyra)

Medicinsk riktlinje Antikoagulantia inför tandextraktion

 

= generiskt utbyte på apotek

*Dentan (natriumfluorid) lösning +

*Natriumfluorid (natriumfluorid) tandkräm 5mg/g

 • Natriumfluoridtandkräm 5 mg/g är en högfluoridtandkräm som används som alternativ till annan tandkräm när högre fluoridkoncentration är indicerat. Används till patienter med kariessjukdom eller vid hög risk för karies. Kan användas från 16 år och uppåt.

Medicinsk riktlinje Karies, vuxentandvård

 

= generiskt utbyte på apotek

+ = får förskrivas av sjuksköterskor med förskrivningsrätt

Fludent (natriumfluorid) sugtablett 0,25 mg +

Saliversättning med natriumfluorid APL (natriumfluorid) munhålelösning 0.02% 

Proxident munspray smörjande och stimulerande, ej läkemedel

XyliMelts fästtablett, ej läkemedel

 • Vid behov av saliversättning vid konstaterad muntorrhet kan saliversättning med natriumfluorid APL munhålelösning 0.02% (natriumfluorid) användas och förskrivas på recept. Kombineras med Fludent sugtablett 0,25 mg 6 tabletter per dag

Medicinsk riktlinje Muntorrhet (xerostomi)

 

+ = får förskrivas av sjuksköterskor med förskrivningsrätt

*Kåvepenin (fenoximetylpenicillin)

*Clindamycin (klindamycin) vid pc-allergi

*Metronidazol (metronidazol) i kombination med Kåvepenin

 • Metronidazol ges i kombination med Kåvepenin där patienten inte svarar på behandling med bara Kåvepenin. Fenoximetylpenicillin + metronidazol har ungefär samma spektrum som klindamycin.

Medicinsk riktlinje Antibiotikabehandling i tandvården

Behandlingsrekommendation Antibiotikabehandling i tandvården Läkemedelsverket 2016

 

= generiskt utbyte på apotek

Lokal behandling

*Nystatin (nystatin) +

Systemisk behandling

*Flukonazol (flukonazol)

 • Viktigt med förebyggande munhälsovård.
 • Troligtvis sker viss överdiagnostik och överbehandling av oral svamp.
 • Symtomfri kronisk svampinfektion hos för övrigt frisk patient behöver inte alltid behandlas. Orsaken bör dock utredas. Enbart vitaktig tunga är ingen indikation för behandling.
 • Nystatin oral suspension 100 000 IU/ml: 1-4 ml droppas i munnen 4 gånger dagligen. Särskilt de muntorra patienterna behöver den högre doseringen. Behandling ges tills symtomen har försvunnit och några dagar till, ofta blir det 2-6 veckor. Observera risken med complianceproblematik vid lång behandlingstid.
 • Systemisk behandling används om patienten är kraftigt immunsupprimerad.
 • Varning för interaktion med andra läkemedel vid systembehandling med svampmedel.

Medicinsk riktlinje Orala svampinfektioner

 

= generiskt utbyte på apotek

+ = får förskrivas av sjuksköterskor med förskrivningsrätt

*Paracetamol (paracetamol) +

*Ibuprofen (ibuprofen) +

*Morfin (morfin)

 • Kombination av ibuprofen och paracetamol ges vid svårare värk.
 • Vid mycket kraftig smärta kan redan i tidigt skede ett tillägg av en stark opioid istället vara indicerad.

Smärta – behandling i Tandvårdens läkemedel 2020-2021

 

= generiskt utbyte på apotek

+ = får förskrivas av sjuksköterskor med förskrivningsrätt

Senast uppdaterad: 19 januari 2022