Ögon

Ögondroppar utan konserveringsmedel är alltid att föredra.

Allergisk konjunktivit i allergiavsnittet 

 

1. Mekanisk rengöring med ljummet vatten. Torka med mjukt papper. Var noga med handhygien!

2. Fucithalmic (fusidinsyra) +

3. Kloramfenikol (kloramfenikol) +

  • Om textilhandduk används ska denna inte användas av andra. Den bör tvättas varje dag.
  • Vid utebliven förbättring av egenvård efter 5-7 dagar kan antibiotika övervägas.
  • Vid trånga tårkanaler är droppar att föredra framför salva.

 

 

+ = får förskrivas av sjuksköterskor med förskrivningsrätt

Vid akut debut, varma kompresser och lätt massage. Vid svårare fall, överväg tillägg av kloramfenikol ögonsalva.

För diagnostik och behandling av patienter med torra ögon hänvisas med fördel till optiker i länet med specialisering på dessa tillstånd.

Observera att tårersättningsmedel för långtidsbruk ska innehålla hyaluronsyra och vara fria från konserveringsmedel. Preparaten är receptfria.

Om ingen bakomliggande ögonsjukdom (t.ex. keratoconjunctivitis sicca, Sjögrens syndrom) ska recept inte skrivas.

Oxibuprokain (oxibuprokain)

  • Ögondroppar Oxibuprokain (lokalbedövande), ev. i kombination med Oftagel (smörjande).

1. Fucithalmic (fusidinsyra)

2. Kloramfenikol (kloramfenikol)

  • Efter borttagning av främmande kropp ska patienten använda ögonsalva i tre dagar.
  • Många patienter behandlas med trycksänkande ögondroppar mot sjukdomen glaukom (grön starr). En del av dessa läkemedel kan ha systemiska biverkningar. Det gäller främst betablockerare och karbanhydrashämmare eller kombinationer av dessa substanser.
  • Det är viktigt att ögonläkare kontaktas innan ändringar eller utsättning görs av någon av dessa droppar. Alternativa terapier är oftast möjliga. Om patienter läggs in på jourtid kan sådan kontakt dock vänta tills nästföljande dag.  Om patienten är utan trycksänkande droppar 1-2 dagar är det oftast ingen fara.

Senast uppdaterad: 22 februari 2021