Tobaksavvänjning

I första hand rekommenderas kvalificerat rådgivande samtal med tobaksavvänjare. Alternativt Sluta röka-linjen (telefon: 020-840000).

Detta stöd ska även kombineras vid eventuell läkemedelsbehandling.

1. Nikotinläkemedel +

2. Champix (vareniklin)

3. Zyban (bupropion)

  • Tillgång till tobaksavvänjare finns via alla vårdcentraler samt primärvårdens hälsoenhet och på sjukhusen i Växjö och i Ljungby.
  • Inför operation hänvisas tobaksbrukande patienter till tobaksavvänjare på CLV eller LL. Patienter som ska genomgå operation kan vid kraftig nikotinabstinens erhålla nikotinläkemedel lämpligast i form av plåster (preoperativt) operationsdagen.
  • Behandla inneliggande patienter med nikotinabstinens endast vid behov med depotplåster.

Medicinsk riktlinje Tobak

Nationella riktlinjer för ohälsosamma levnadsvanor Socialstyrelsen 2018

 

+ = får förskrivas av sjuksköterskor med förskrivningsrätt

Senast uppdaterad: 19 februari 2021