Hormoner, Vitamin D

Medicinsk riktlinje Tyreoideasjukdomar - diagnostik och behandling, öppnas i nytt fönster

Hypotyreos

Levaxin (levotyroxin)

  • Levotyroxin (T4) är alltid förstahandspreparat, och är tillräckligt för de allra flesta.
  • I enstaka fall kan tillägg med T3 övervägas. Effekten är osäker.

Behandling med en kombination av syntetiska sköldkörtelhormoner alternativt sköldkörtelextrakt vid hypotyreos SBU

Hypotyreos – folksjukdom som ofta överbehandlas Läkartidningen 2019;116, Calissendorff, öppnas i nytt fönster

Tyreotoxikos

Thacapzol (tiamazol)

  • Thacapzol ska ej ges till barn eller gravida. Alla gravida ska behandlas av endokrinspecialist. 

Nebido (testosteron) (S)

Tostrex (testosteron) (S)

  • Testosteron ska bara förskrivas vid tydlig brist och av specialkunnig läkare. Något egentligt manligt klimakterium förekommer ej enligt aktuellt evidensläge. När en patient har en tydlig diagnos, och haft sin substitution stabil kan preparatet itereras/förskrivas i primärvården, om patienten huvudsakligen sköts i primärvården. PSA skall kontrolleras 1-2 ggr/år vid all testosteronsubstitution. Vid hög ålder bör substitutionen omprövas.

(S) = bör endast förskrivas av den som är särskilt väl förtrogen med läkemedlet

Vitamin D bildas i huden genom solbestrålning under sommarmånaderna. Effekten minskar med ökad ålder. D-vitaminrika livsmedel är fet fisk som exempel lax, sill och makrill, mjölk och berikade växtbaserade drycker, ägg, kött samt berikade matfettsblandningar och margarin.

Vitamin D, receptfritt

Benferol (vitamin D)

Kalcipos-D forte (kalcium 500 mg + vitamin D 800 IE) när även kalktillskott är lämpligt

  • Personer med täckande klädsel, mörk hud eller som inte vistas utomhus har större risk för vitamin D-brist. De skall rutinmässigt rekommenderas ta receptfritt vitamin D så länge de vistas på nordlig breddgrad. Särskilda provtagningar behövs ej, om inga uppenbara symptom.
  • 800 E (20 µg) rekommenderas till personer som bär täckande klädsel och inte äter fet fisk och berikade livsmedel samt personer över 75 år. D-vitamin Livsmedelsverket
  • Serumnivåer 25(OH)-D-vitamin <25 nmol/l definieras som allvarlig brist och är en behandlingsindikation. 25-50 nmol/l benämns insufficiens. Behandlingsindikation föreligger om samtidigt låga kalciumnivåer, och högt PTH eller högt ALP. Behandlingsindikationen förstärks om patienten tillhör riskgrupp eller har symtom.
  • Vid fastställd allvarlig brist ordinera minst 1600 IE/dygn. Vid brist med symtom ges högre doser.

Aktivt Vitamin D

*Alfacalcidol (alfakalcidol) (S)

  • Ges vid grav malabsorbtion, hypoparatyreoidism, grav njursvikt. Observera att aktivt vitamin D är ett potent läkemedel, och vid överdosering finns risk för D-vitaminintoxikation med grav hyperkalcemi. Dehydrering och försämrad njurfunktion utgör risksituationer.  Behandling med aktivt vitamin D måste alltid följas upp regelbundet med kontroller av s-Ca och njurfunktion. 

 

* = generiskt utbyte på apotek,
(S) = bör endast förskrivas av den som är särskilt väl förtrogen med läkemedlet

Senast uppdaterad: 28 januari 2022