Hud

Mjukgörare

Receptförskrivning endast vid diagnostiserad hudsjukdom eller annan sjukdom med hudkomplikationer. I övrigt hänvisas till egenvård.

*Canoderm (karbamid) +

*Miniderm (glycerol) +

Oviderm/Propyderm/Propyless (propylenglykol) +

Lokala glukokortikoider

Mildison Lipid (hydrokortison) (gr I) +

Emovat (klobetasonbutyrat) (gr II) +

Ovixan (mometasonfuroat) (gr III) +

Dermovat (klobetasolpropionat ) (gr IV)

 • Vid ögonlockseksem rekommenderas Mildison Lipid (gr I).
 • Vid akut ögonlockseksem (akut svullnad med vätskande inslag och klåda sedan 24-48 timmar) används Emovat 2 gånger dagligen i 2-3 dagar (”Obs!” på receptet) därefter Mildison Lipid 1 gång dagligen i 5-7 dagar.
 • Vid bristande effekt av lokala glukokortikoider, eksem i ansiktet och vid långtidsbehandling kan lokalbehandling med kalcineurinhämmare (takrolimus/pimekrolimus) övervägas.
 • Alla patienter med eksem ska använda mjukgörare även när huden är fin.
 • Vid svårt eksem alternativt vid terapisvikt kan systemisk behandling via hudläkare vara aktuell.

 

= generiskt utbyte på apotek

+ = får förskrivas av sjuksköterskor med förskrivningsrätt

*Desloratadin (desloratadin)

 • Vid otillräcklig effekt efter 2-4 veckor kan dosen ökas upp till fyra gånger normal dos. Remiss till hudkliniken vid otillräcklig effekt.
 • Vid akut urtikaria kan prednisolon 20-50 mg/dagligen med nedtrappning i cirka 10 dagar övervägas.

 

= generiskt utbyte på apotek

 

 • Bedöm svårighetsgraden med hjälp av PASI (Psoriasis Area and Severity Index)
 • Skatta patientens egen upplevelse av sjukdomens svårighetsgrad med hjälp av DLQI (Dermatology Life Quality Index)
 • PASI ≥ 10 och DLQI ≥10 = svår psoriasis
 • Behandlingsschema och behandlingsmål vid kronisk plackpsoriasis – se sid 17-18 i Behandlingsrekommendation Psoriasis och psoriasisartrit Läkemedelsverket 2019.

PASI (Psoriasis Area and Severity Index)

DLQI (Dermatology Life Quality Index)

Behandlingsrekommendation Psoriasis och psoriasisartrit Läkemedelsverket 2019

 

Mjukgörare

Receptförskrivning endast vid diagnostiserad hudsjukdom eller annan sjukdom med hudkomplikationer. I övrigt hänvisas till egenvård.

*Canoderm (karbamid) +

*Miniderm (glycerol) +

Oviderm/Propyderm/Propyless (propylenglykol) +

Lokala glukokortikoider

1. Ovixan (mometasonfuroat) (gr III)

1. Diprosalic (betametasondipropionat+salicylsyra) (gr III)

1. Dermovat (clobetasolpropionat) (gr IV)

2. Enstilar (kalcipotriol+betametasondipropionat) skum

 

 • Diprosalic är ett alternativ vid behov av kraftigt avfjällande effekt.
 • Dermovat (gr IV) används vid kort tids intensivbehandling.
 • Enstilar (kalcipotriol+betametasondipropionat) är ett alternativ då kortisonpreparat inte gett effekt efter 4 veckors behandling.
 • Som underhållsbehandling rekommenderas smörjning två gånger per vecka.
 • Pevisone kräm är oftast ett bra val vid invers psoriasis, d.v.s. vid psoriasis i hudveck
 • Vid svår psoriasis eller vid terapisvikt kan systemisk behandling via hudläkare vara aktuell.

 

Behandlingsrekommendation Psoriasis och psoriasisartrit Läkemedelsverket 2019

Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis Socialstyrelsen 2019

 

 

= generiskt utbyte på apotek

+ = får förskrivas av sjuksköterskor med förskrivningsrätt

1. *Ketokonazol (ketokonazol) schampo, hårbotten och ansikte, +

2. *Cortimyk (mikonazol+hydrokortison) (gr I), ansikte

2. *Ovixan (mometasonfuroat) (gr III) lösning, hårbotten

 

 

= generiskt utbyte på apotek

+ = får förskrivas av sjuksköterskor med förskrivningsrätt

1. Rozex (metronidazol)

2. Finacea (azelainsyra)

3. Soolantra (ivermektin)

4. *Lymecyklin (lymecyklin)

 • Rekommenderad behandlingstid för ovanstående läkemedel är 3 månader.
 • Vid hudirritation - lokalbehandla varannan dag i 10 dagar, därefter dagligen.

 

= generiskt utbyte på apotek

Obetydlig inflammation (utan klåda)

*Terbinafin (terbinafin) kräm +

Pevaryl (ekonazol) +

 • Vid Pityriasis versicolor kan ketokonazol schampo (hårbotten + kroppen) vara en lämplig beredningsform.

Inslag av inflammation (med klåda)

*Cortimyk (mikonazol+hydrokortison) (gr I) +

Pevisone (ekonazol+triamcinolon) (gr II)

 • Pevisone (ekonazol+triamcinolon) kan användas initialt under några dagar vid kraftigare inflammatoriskt inslag.

 

Medicinsk riktlinje Tinea Capitis

Svampinfektion i hud och naglar Nationellt kliniskt kunskapsstöd 2020

 

 

= generiskt utbyte på apotek

+ = får förskrivas av sjuksköterskor med förskrivningsrätt

Komedoakne

Differin (adapalen) +

Mild papulopustulös akne

Basiron AC (bensoylperoxid) +

Differin (adapalen) +

Finacea (azelainsyra) +

Medelsvår papulopustulös akne

1. Epiduo (adapalen+bensoylperoxid) +

2. Duac (bensoylperoxid+klindamycin) högst tre månader

3. Acnatac (tretinoin+klindamycin) högst tre månader, ej vid graviditet.

4. *Lymecyklin (lymecyklin) högst tre månader

Svår akne

I svåra fall samt vid otillräcklig effekt av ovanstående, remiss till hudläkare för ställningstagande till behandling med isotretinoin.

 

 

 • Acnatac är kontraindicerat till kvinnor i fertil ålder som saknar effektiv preventivmetod samt till patienter som själva haft hudcancer eller som har släktingar som har haft hudcancer.
 • Lymecyklin kan ges i högst två kurer. En kur omfattar lymecyklin+lokalbehandling i 3 månader följt av 3 månader med enbart lokalbehandling. Vid återfall – remiss till hudläkare.
 • Kombinerade östrogendominerade p-piller kan ha bra effekt mot akne.

Behandlingsrekommendation Akne Läkemedelsverket 2014

 

= generiskt utbyte på apotek

+ = får förskrivas av sjuksköterskor med förskrivningsrätt

Oklar inflammatorisk sjukdom med inflammerade knutor i främst axiller och ljumskar, närmast jämförbar med akne. Rökstopp och viktnedgång angeläget.

1. Finacea (azelainsyra) utvärtes som profylax

2. *Lymecyklin (lymecyklin) tre månader vid svårare skov

 • Undvik incisioner.
 • Avstå från perorala antibiotika i övrigt.
 • Vid behandlingssvikt eller uttalade besvär – remiss till hudläkare.

 

= generiskt utbyte på apotek

 • Vid misstanke om huvudlöss finkammas håret med luskam. Upptäcks levande huvudlöss ska personen behandlas och omgivningen informeras. Noggrann behandling inklusive kamning med luskam (ska rengöras efter användning) krävs.

Dimetikon medicinteknisk produkt (t.ex. Hedrin, Linicin, NYDA, Paranix)

 • Tenutex är godkänt för användning mot huvudlöss men är opraktiskt att använda och har flera bieffekter. Ta ställning till Tenutex i det enskilda fallet om korrekt behandling med dimetikonprodukt inte fungerar.

 

Behandlingsrekommendation Huvudlöss Läkemedelsverket 2019
1177.se - huvudlöss

Tenutex (disulfiram+bensylbensoat) +

1177.se - skabb

 

+ = får förskrivas av sjuksköterskor med förskrivningsrätt

 • Lokal sårinfektion behandlas med: täta omläggningsintervall, noggrann rengöring/debridering, antiseptiska lösningar och förband (se nedan), eksembehandling, kompression efter kontroll av cirkulation.
 • Utvärdera alltid antiseptikabehandling efter en kur på 2-3 veckor. Vid utebliven effekt – ta sårodling.

Provtagningsanvisning klinisk mikrobiologi

 • Svårläkta sår är alltid koloniserade av bakterier. Peroral antibiotikabehandling är endast aktuell vid kliniska tecken till djupare eller spridd infektion. Se infektionsavsnittet!
 • Fotsår hos patient med diabetes (riskkategori 4) kräver hög vaksamhet och särskilda behandlingsöverväganden. Optimal sårbehandling, provtagning och sårodling, överväg antibiotikabehandling även vid enklare infektioner. Akutmottagning vid klinisk infektion med allmänpåverkan. Remiss till Diabetesfotteam om sår ej visat förbättring >10 dagar.
 • Vid svårläkta sår som inte förbättrats >6 veckor, överväg remiss till lämplig specialistmottagning (se lokala vårdriktlinjer för vägledning).

Medicinsk riktlinje Sårbehandling för svårläkta sår

Resursperson sår och sårbehandling sida på Vårdgivarwebben

Medicinsk riktlinje Trycksårsprevention

Behandlingsrekommendation Hud och mjukdelsinfektioner Läkemedelsverket 2018

Kritiskt koloniserade och infekterade sår

Ättiksyra APL 5 mg/ml lösning, vid pseudomonaskolonisation +

Kaliumpermanganat APL 0,1% lösning, för vätskande eksem +

Iodosorb (jodförband) kraftigt uppsugande, ej läkemedel

Prontosan (polyhexanid, PHMB) omslag 15 min eller gel, ej läkemedel

Medicinsk honung ej läkemedel

Silverförband med surfaktant, kraftigt uppsugande, max 2–4 veckor, ej läkemedel

Guide för upphandlade förband och kompressionsbehandling

Smärtande sår

Inför rengöring appliceras lokalanestetika i sårbädden. OBS olika tid till effekt för de olika preparaten.

Xylocain (lidokain) salva, gel, spray  +

 • Xylocain gel 2% (max 20 g/dygn), minst 20 min till effekt, för bästa effekt 30-60 min.
 • Xylocain salva 5% (max 10 g/dygn), tid till effekt – se ovan.
 • Xylocain kutan spray 10 mg/dos (max 20 doser/dygn), tid till effekt: 5 min, risk för sveda.

*Tapin (lidokain+prilokain) kräm +

 • Tapin kräm (max 10g/dygn) tid till effekt: 60 min

Zipzoc (zinkoxid) vid klåda och skör hud +

 

 • Vid otillräcklig smärtlindring kan Morfinhydrokloridgel APL 1mg/ml vara ett alternativ. Beställningsvara på apotek. Det går också att blanda 1 ml injektionslösning morfin 10 mg/ml med 9 ml isoton hydrogel. Appliceras i sårbädden och kan ge smärtlindring upp till 25h.
 • Tänk på eventuellt behov av peroral smärtbehandling i samband med såromläggning – se smärtavsnittet.

 

Regionalt vårdprogram maligna tumörsår

 

+ = får förskrivas av sjuksköterskor med förskrivningsrätt

Senast uppdaterad: 19 februari 2021