Hud

Mjukgörare

Receptförskrivning endast vid diagnostiserad hudsjukdom eller annan sjukdom med hudkomplikationer. I övrigt hänvisas till egenvård.

*Canoderm (karbamid) +

*Miniderm (glycerol) +

Oviderm/Propyderm/Propyless (propylenglykol) +

Lokala glukokortikoider

Mildison Lipid (hydrokortison) (gr I) +

Emovat (klobetasonbutyrat) (gr II) +

Ovixan (mometasonfuroat) (gr III) +

Dermovat (klobetasolpropionat ) (gr IV)

 • Vid ögonlockseksem rekommenderas Mildison Lipid (gr I).
 • Vid akut ögonlockseksem (akut svullnad med vätskande inslag och klåda sedan 24-48 timmar) används Emovat 2 gånger dagligen i 2-3 dagar (”Obs!” på receptet) därefter Mildison Lipid 1 gång dagligen i 5-7 dagar.
 • Alla patienter med eksem ska använda mjukgörare även när huden är fin.

= generiskt utbyte på apotek

+ = får förskrivas av sjuksköterskor med förskrivningsrätt

Mjukgörare

Receptförskrivning endast vid diagnostiserad hudsjukdom eller annan sjukdom med hudkomplikationer. I övrigt hänvisas till egenvård.

*Canoderm (karbamid) +

*Miniderm (glycerol) +

Oviderm/Propyderm/Propyless (propylenglykol) +

Lokala glukokortikoider

1. Ovixan (mometasonfuroat) (gr III)

1. Diprosalic (betametasondipropionat+salicylsyra) (gr III)

1. Dermovat (clobetasolpropionat) (gr IV)

2. Enstilar (kalcipotriol+betametasondipropionat) skum

3. Systemisk behandling (S)

 • Diprosalic är ett alternativ vid behov av kraftigt avfjällande effekt.
 • Dermovat (gr IV) används vid kort tids intensivbehandling.
 • Enstilar (kalcipotriol+betametasondipropionat) är ett alternativ då kortisonpreparat inte gett effekt efter 4 veckors behandling.
 • Som underhållsbehandling rekommenderas smörjning två gånger per vecka.
 • Pevisone kräm är oftast ett bra val vid invers psoriasis, d.v.s. vid psoriasis i hudveck
 • Vid svår psoriasis kan systemisk behandling vara aktuell.

Behandlingsrekommendation Psoriasis och psoriasisartrit Läkemedelsverket 2019

Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis Socialstyrelsen 2019

 

= generiskt utbyte på apotek

+ = får förskrivas av sjuksköterskor med förskrivningsrätt

(S) = förskrivs av läkare som är särskilt väl förtrogna med preparatet

1. *Ketokonazol (ketokonazol) schampo + hårbotten och ansikte

2. *Cortimyk (mikonazol+hydrokortison) (gr I), ansikte

2. *Ovixan (mometasonfuroat) (gr III) lösning, hårbotten

 

= generiskt utbyte på apotek

+ = får förskrivas av sjuksköterskor med förskrivningsrätt

1. Rozex (metronidazol)

2. Finacea (azelainsyra)

3. Soolantra (ivermektin)

4. *Lymecyklin (lymecyklin)

 • Rekommenderad behandlingstid för ovanstående läkemedel är 3 månader.
 • Vid hudirritation - lokalbehandla varannan dag i 10 dagar, därefter dagligen.

= generiskt utbyte på apotek

Obetydlig inflammation (utan klåda)

*Terbinafin (terbinafin) kräm +

Pevaryl (ekonazol) +

Inslag av inflammation (med klåda)

*Cortimyk (mikonazol+hydrokortison) (gr I) +

Pevisone (ekonazol+triamcinolon) (gr II)

 • Medicinsk riktlinje Tinea Capitis (under utarbetande jan 2021)

 

= generiskt utbyte på apotek

+ = får förskrivas av sjuksköterskor med förskrivningsrätt

Komedoakne

Differin (adapalen) +

Mild papulopustulös akne

Basiron AC (bensoylperoxid) +

Differin (adapalen) +

Finacea (azelainsyra) +

Medelsvår papulopustulös akne

1. Epiduo (adapalen+bensoylperoxid) +

2. Duac (bensoylperoxid+klindamycin) högst tre månader

3. Acnatac (tretinoin+klindamycin) högst tre månader. Ej vid graviditet.

4. *Lymecyklin (lymecyklin) högst tre månader

Svår akne

I svåra fall samt vid otillräcklig effekt av ovanstående, remiss till hudläkare för ställningstagande till behandling med isotretinoin.

 

 • Acnatac är kontraindicerat till kvinnor i fertil ålder som saknar effektiv preventivmetod samt till patienter som själva haft hudcancer eller som har släktingar som har haft hudcancer.
 • Lymecyklin kan ges i högst två kurer. En kur omfattar lymecyklin+lokalbehandling i 3 månader följt av 3 månader med enbart lokalbehandling. Vid återfall – remiss till hudläkare.
 • Kombinerade östrogendominerade p-piller kan ha bra effekt mot akne.

Behandlingsrekommendation Akne Läkemedelsverket 2019

 

= generiskt utbyte på apotek

+ = får förskrivas av sjuksköterskor med förskrivningsrätt

Oklar inflammatorisk sjukdom med inflammerade knutor i främst axiller och ljumskar, närmast jämförbar med akne. Rökstopp och viktnedgång angeläget.

1. Finacea (azelainsyra) utvärtes som profylax

2. *Lymecyklin (lymecyklin) tre månader vid svårare skov

 • Undvik incisioner.
 • Avstå från perorala antibiotika i övrigt.
 • Vid behandlingssvikt eller uttalade besvär – remiss till hudläkare.

 

= generiskt utbyte på apotek

 • Hörnstenarna vid behandling av huvudlöss är korrekt diagnostik och information till berörda, korrekt genomförd behandling/kontaktspårning och uppföljning.
 • Vid misstanke om huvudlöss finkammas håret med luskam. Upptäcks levande huvudlöss ska personen behandlas och omgivningen informeras. För gott resultat krävs noggrann behandling inklusive kamning med luskam (ska rengöras efter användning).
 • Löss sprids främst genom direktkontakt huvud mot huvud. Hygienen har ingen betydelse för förekomsten.

Dimetikon medicinteknisk produkt (t.ex. Hedrin, Linicin, NYDA, Paranix)

 • Tenutex är godkänt för användning mot huvudlöss men är opraktiskt att använda och har flera bieffekter. Ta ställning till Tenutex i det enskilda fallet om korrekt behandling med dimetikonprodukt inte fungerar.

Behandlingsrekommendation Huvudlöss Läkemedelsverket 2019
1177.se - huvudlöss

Tenutex (disulfiram+bensylbensoat) +

 

+ = får förskrivas av sjuksköterskor med förskrivningsrätt

Tillgodose individens energi- och proteinbehov som är ökat vid sår. Rök- och alkoholstopp.

 • Att behandla bakomliggande orsak är det viktigaste för en framgångsrik sårläkning.
 • Symtom som rodnad, ökad sekretion och smärta behöver inte betyda en sårinfektion. Långsamläkande sår har ofta dessa tecken vid inflammation och eksem.
 • Lokal sårinfektion behandlas med: täta omläggningsintervall, noggrann rengöring/debridering, antiseptiska lösningar och förband (se nedan), eksembehandling, kompression efter kontroll av cirkulation.
 • Utvärdera alltid antiseptikabehandling efter en kur på 2-3 veckor. Vid utebliven effekt – ta sårodling. Provtagningsanvisning klinisk mikrobiologi
 • Svårläkta sår är alltid koloniserade av bakterier. Peroral antibiotikabehandling är endast aktuell vid kliniska tecken till djupare eller spridd infektion. Se infektionsavsnittet!
 • Fotsår hos patient med diabetes (riskkategori 4) kräver hög vaksamhet och särskilda behandlingsöverväganden. Optimal sårbehandling, provtagning och sårodling, överväg antibiotikabehandling även vid enklare infektioner. Akutmottagning vid klinisk infektion med allmänpåverkan. Remiss till Diabetesfotteam om sår ej visat förbättring >10 dagar.
 • Vid svårläkta sår som inte förbättrats >6 veckor, överväg remiss till lämplig specialistmottagning (se lokala vårdriktlinjer för vägledning).

Medicinsk riktlinje Sårbehandling för svårläkta sår

Resursperson sår och sårbehandling sida på Vårdgivarwebben

Medicinsk riktlinje Trycksårsprevention

Behandlingsrekommendation Hud och mjukdelsinfektioner Läkemedelsverket 2018

Kritiskt koloniserade och infekterade sår

Ättiksyra APL 5 mg/ml lösning, vid pseudomonaskolonisation +

Kaliumpermanganat APL 0,1% lösning, för vätskande eksem +

Iodosorb (jodförband) kraftigt uppsugande, ej läkemedel

Prontosan (polyhexanid, PHMB) omslag 15 min eller gel, ej läkemedel

Medicinsk honung ej läkemedel

Silverförband med surfaktant, kraftigt uppsugande, max 2–4 veckor, ej läkemedel

Guide för upphandlade förband och kompressionsbehandling

Smärtande sår

Xylocain (lidokain) salva  +

Instillagel, Xylocain (lidokain) gel, för långsamläkande smärtsamma sår inför omläggning +

Zipzoc (zinkoxid) vid klåda och skör hud +

 • Tänk på eventuellt behov av peroral smärtbehandling i samband med såromläggning – se smärtavsnittet.

 

+ = får förskrivas av sjuksköterskor med förskrivningsrätt

Senast uppdaterad: 19 februari 2021