Obesitas

Farmakologisk behandling är endast komplement och skall kombineras med kostbehandling och fysisk aktivitet.

 • Mysimba (naltrexon+bupropion) tabletter och Saxenda (liraglutid) injektionspenna är båda avsedda som tillägg till en kalorireducerad kost och ökad fysisk aktivitet för vikthantering hos vuxna patienter med BMI ≥30 eller BMI ≥27 tillsammans med minst en viktrelaterad komorbiditet (t.ex. diabetes typ 2, dyslipidemi eller hypertoni). De ingår inte i läkemedelsförmånen.
 • Behandling med Mysimba eller Saxenda ska avslutas efter tolv veckors behandling med fulldos om patienten inte har förlorat minst 5 procent av sin initiala kroppsvikt.

Efter obesitaskirurgi är livslång uppföljning nödvändig, framförallt avseende malabsorption och metabola faktorer.

 • Vitamin- och mineralsubstitution rekommenderas enligt följande:
  • Betolvidon (vitamin B12) 1 mg x 1
  • Kalcipos-D forte 500 mg/800 IE x 2
  • Folsyra 500 µgx1 alltid till gravid/ammande kvinna. Detta ingår i de multivitamin-preparat som även innehåller folsyra, och som rekommenderas även till övriga.
  • Multivitamin- och mineraltablett (Zn, Mg, Cu, Fe, vit A, C, E, B1, B3, B6 och folsyra) , köpes receptfritt, finns ej registrerat preparat
  • Duroferon/Niferex (järn) 100 mg, 1x1-2, speciellt viktigt till menstruerande kvinnor

Kunskap om läkemedels farmakokinetik efter obesitaskirurgi är begränsad och innebär att läkemedel kan tas upp både väsentligen bättre och sämre.

Nordiska riktlinjer för monitorering och supplementering med vitaminer/mineraler samt uppföljning efter obesitaskirurgi SOReg 2017

Medicinsk riktlinje Uppföljning efter Obesitaskirurgi

Senast uppdaterad: 30 augusti 2022