Allergi

Näsa

1. *Mometason (mometason) +

2. Livostin (levokabastin) +

3. Dymista (azelastin+flutikason) +

 • Observera betydelsen av korrekt sprayteknik!
 • Livostin rekommenderas främst till patienter som har problem med näsblödning som biverkan av nasala steroider.
 • Nässköljning med fysiologisk koksaltlösning kan prövas. 1 tesked salt (utan tillsatser som jod eller örter) löses i 0,5 liter vatten.

Öga

1. Lecrolyn sine (natriumkromoglikat) +

1. *Lomudal (natriumkromoglikat) + finns i endos

2. Emadine (emedastin) + finns i endos

3. Opatanol (olopatadin) +

 • Ögondroppar utan konserveringsmedel är att föredra. Endospipetter och Lecrolyn sine är fria från konserveringsmedel.
 • Natriumkromoglikat är tillräckligt vid de flesta fall av allergisk konjunktivit och har en säker biverkningsprofil. 
 • Opatanol (olopatadin) kan vara ett alternativ vid svåra ögonbesvär. Innehåller konserveringsmedel. Eftersträva kort behandlingstid.

 Medicinsk riktlinje Allergisk rinokonjunktivit

 

* = generiskt utbyte på apotek
+ = får förskrivas av sjuksköterskor med förskrivningsrätt

Akutbehandling

Adrenalin (adrenalin)

*Betapred (betametason)

*Desloratadin (desloratadin)

Akutbehandling - adrenalinpenna

Emerade (adrenalin)

Jext (adrenalin)

 • Vanlig dos vuxna 300 μg. Till vuxna >60 kg som förskrivs Emerade kan 500 μg övervägas beroende på klinisk situation.
 • Förskrivning av adrenalinpenna kräver detaljerad patientinformation. Förskriv alltid två adrenalinpennor på grund av eventuellt behov av upprepad behandling.
 • Skriftlig handlingsplan ska alltid ges till de patienter som får en adrenalinpenna utskriven. Dokument finns i Cambio Cosmic under blanketter (Övrigt):  ”Akut allergisk reaktion vuxen handlingsplan”.

Medicinska riktlinjer Anafylaxi, Adrenalinpenna

Underhållsbehandling

*Desloratadin (desloratadin) +

 • Korttidsbehandling med peroralt prednisolon 20-30 mg i 3-5 dagar när basbehandling inte ger tillräcklig effekt. 
 • Allergivaccination (allergen immunterapi, AIT) är ett alternativ vid fleråriga, långvariga och kraftiga allergibesvär av pollen/pälsdjur/kvalster och otillräcklig effekt av medicinering. Remiss skickas till allergimottagning för utredning. Även sublingual immunterapi ska utredas och initieras av specialistmottagning.
 • Patienter med anafylaxi av bi/geting ska alltid remitteras.

 

* = generiskt utbyte på apotek
+ = får förskrivas av sjuksköterskor med förskrivningsrätt

Senast uppdaterad: 22 mars 2022